Home » Stiri » Prof. univ. dr. Alexandru Puiu devine senator de onoare al Senatului Universității Constantin Brâncoveanu

În ședința de Senat din 21 ianuarie 2013 a Universității „Constantin Brâncoveanu”, prof. univ. dr Alexandru Puiu, rectorul fondator al universătății a primit titlul de ,,Senator de onoare al Universității ,,Constantin Brîncoveanu” în urma propunerii care a fost adoptată în unanimitate de către cei prezenți.
Cu această ocazie, președintele Senatului UCB, prof. univ. dr. Ion Scurtu a prezentat un Laudatio prof. univ. dr Alexandru Puiu, care a debutat cu câteva date biografice: „Rectorul fondator al universității noastre s- a născut în comuna Făgețel, județul Olt. A urmat cursurile școlii generale în comuna natală și apoi Liceul Economic. Atât în școala generală, cât și în liceu este premiant, iar liceul din Slatina este absolvit cu rezultate excelente, ceea ce îl determină ca în pofida greutăților din familie, să se înscrie la facultatea de Economie Politică din Academia de Studii Economice București. La concursul de admitere intră primul pe listă, în ordinea mediilor, cum de altfel a și finalizat studiile universitare, ca șef de promoție în anul 1957, repartizat în cercetare la Institutul de Cercetări Economice al Academiei Române. 
Cei care l-au cunoscut din perioada studenției, vorbesc cu admirație despre implicarea în cercetarea științifică studențească .Cu prilejul împlinirii a treizeci de ani de activitate a cercurilor științifice în Academia de Studii Economice București, academicianul N.N. Constantinescu sublinia: Alexandru Puiu este mândria Academiei de Studii Economice București. El este animatorul esențial, este fondatorul recunoscut al cercului nostru, contribuind prin exemplul personal la substanțializarea și eficientizarea cercetării științifice economice în rândul tinerilor, el însuși având harul și inteligența specifică celor care se încumetă să facă sacrificiile ce le presupune cercetarea științifică.
În continuare, în Laudatio sunt prezentate date importante din activitatea profesională a prof. univ. dr Alexandru Puiu. Astfel că, după 11 ani de carieră în cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei Române, „cercetătorul Alexandru Puiu este  transferat  în învățământ, la Academia de Studii Economice. De la început s-a impus ca un cadru didactic de mare valoare, reușind să transpună în cursurile și prelegerile susținute, concepte și idei care la vremea respectivă nu se predaseră până atunci în învățământul universitar românesc, ca: managementul, cu deosebire managementul afacerilor internaționale; promovarea afacerilor  și tehnici moderne de negociere; tehnica operațiunilor de lohn, leasing, franchising, licențierea brevetelor de invenții, comerțul cu know how, afacerile de tip consulting enginering etc.”
Înființarea Universității „Constantin Brâncoveanu”
„După anul 1989, când se creaseră condiții pentru reconfigurarea învățământului universitar românesc, profesorul Alexandru Puiu, fidel vocației sale de ctitor de școală, a fondat o prestigioasă universitate particulară, „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, care, prin planurile de învățământ, prin  acoperire cu cadre didactice de valoare   și prin baza materială, inclusiv prin clădirile proprii realizate la standarde internaționale, a fost acreditată instituțional la începutul anului 2002. În luna februarie 2011 din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) merituosul calificativ „Grad de încredere ridicat”.
În încheiere, prof. univ. dr. Ion Scurtu a declarat: „Ne facem o datorie de onoare să decernăm omului care a pus întreaga sa energie în slujba învățământului și cercetării economice, fondatorului universității ,,Constantin Brâncoveanu” titlul de senator de onoare al universității noastre”.