Home » Stiri » SĂPTĂMÂNA “SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” LA UCB BRĂILA

Porți deshise pentru evenimente!
În săptămâna 1-5 aprilie am derulat în cadrul UCB Brăila mai multe evenimente la care am avut alături numeroși invitați: elevi, profesori, autorități. Ne-am bucurat că unii dintre aceștia ne-au vizitat pentru prima dată cu prilejul “Zilelor porților deschise”, derulate pe întreg parcursul săptămânii, fiind vizitați de peste 500 de liceeni din majoritatea liceelor brăilene.
Firmele de exercițiu – mici afaceri serioase
UCB a organizat a treia ediție consecutivă a Târgului regional al firmelor de exercițiu – Primii pași pentru o afacere de success! Ne-am bucurat că ediția a fost cu adevărat regională deoarece cele 16 firme de exercițiu înscrise în competiție au venit de la Galați, Buzău, Focșani, Tecuci, Slobozia, Câmpina si bineînțeles, partenerii noștrii tradiționali din Brăila. 
Parteneriatul a presupus participarea în acest an atât a Inspectoratului Școlar Județean Brăila cât și a Colegiului Economic Ion Ghica Brăila, cu care ne bucurăm să avem an de an o activitate mai strânsă și mai bună.
În deschidere d-na decan conf.univ.dr. Camelia Vechiu a mulțumit numeroșilor oaspeți ce ne-au onorat cu prezența: d-na prefect Mihaela Marcu, d-l subprefect Cătălin Grosu, d-l inspector școlar general profesor Iulian Danielescu, d-nei economist Vasilica Anghel - director BankPost, d-l Ovidiu Nechita – vicepreședinte al Consiliului Județean, d-l Nicu Filoti din partea Consiliului Judetean, d-na Camalia Gușatu - reprezentant al Primăriei Brăila și directorii adjuncți ai Colegiului Economic Ion Ghica – prof. Camelia Istrate și prof. Doinița Zafiu. 
D-na prefect dr. Mihaela Marcu a mărturisit “mă întorc întotdeauna cu mare emoție deoarece am fost și în bancă și la catedră. Mă bucur să îmi revăd foștii colegi. Este o inițiativă din seria celor pe care UCB le are pentru ca învățământul să fie cât mai aplicat”. La final a urat tuturor mult succes.
D-l subprefect Cătălin Grosu afirma: “observ că vă pregătiți pentru viitor, vă dezvoltați spiritual antreprenorial. Cum sănătatea unei țări stă în sănătatea sa economică, ne bucurăm că faceți un pas în acest sens”.
“Mă bucur că ne reîntâlnim cu partenerii noștrii de la UCB care în fiecare an au inițiat acest târg. Felicit profesorii și elevii care au dat dovadă de entuziasm în această activitate”, afirma d-na Camelia Istrate, dir.adj. Colegiul Economic Ion Ghica Brăila.  
Firmele de exercițiu au fost jurizate pe baza a trei criterii: prezentare Power Point, stand și catalog. Juriul a fost condus de d-na ec. Vasilica Anghel, alături de aceasta fiind d-na inspector de specialitate Silvia Vizireanu și prof. Marian Surdu, de la Liceul Tehnologic Însurăței. Așa cum au mărturisit în final, acestora le-a fost deosebit de greu să le departajeze, motiv pentru care la final au oferit câte două premii I,II și III, mențiuni și premii speciale. Așadar, la final toți participanții au plecat cu un premiu constând în cărți oferite de UCB și alte premii din partea sponsorilor evenimentului: Avon și Coca-Cola, cărora le mulțumim.  
Micul târg, la care firmele au expus produse dintre cele mai variate, de la produse apicole, de panificatie sau cosmetice, la servicii turistice sau de coafură și frizerie le-a adus participanților ocazia derulării de tranzacții importante pentru buna lor funcționare, au schimbat informații de contact dar și-au promis și revederea la târgul nostru de anul viitor.
Președinta juriului, d-na ec. Vasilica Anghel încheia spunând: “Și acum și anul trecut m-am simțit ca la o întâlnire cu oameni de afaceri...afaceri pe care le-am găsit din ce în ce mai înfloritoare”.

“Săptămâna Pașii FPI”
În perioada 1-5 aprilie Colegiul Tehnic „Panait Istrati” desfășoară activități în cadrul Proiectului național  ,,Săptămâna Pașii FPI”. Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea capacității învățământului profesional și tehnic (IPT) de a asigura calificări și oferte educaționale relevante pentru nevoile pieței muncii prin colaborare directă cu reprezentanții mediului economic. 
În cadrul acestor  activități s-au desfășurat vizite la sediile agenților economici SC ADA MOTORS și SC APAN SRL cu care liceul are încheiate protocoale de colaborare în vederea desfășurării instruirii practice, precum și la sediul SC PROMEX BRĂILA. Vizitele vor fi urmate de dezbateri privind calificările profesionale căutate pe piața muncii din Brăila, competențele profesionale dobândite de elevi în cadrul pregătirii teoretice și practice și modalități eficiente de colaborare între liceele tehnice și agenții economici pentru a facilita tranziția de la școală la viața activă. 
Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vizează îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor concrete de pe piața muncii în rândul reprezentanților IPT, al autorităților publice interesate și al beneficiarilor sistemului de educație din toată țara și crearea unor cadre generale favorabile stabilirii unor parteneriate active școală-întreprindere (grupuri comune de lucru) în vederea îmbunătățirii ofertei de formare profesională.
Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU/ 85/ 1.1/ S/ 63196, Axa prioritară 1 „Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”,  Domeniul major de intervenție 1.1 „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”.
UCB s-a alăturat acestor activități deoarece preocuparea noastră permanentă este să găsim căi de a integra cât mai bine pe piața muncii, din Brăila și nu numai, absolvenții noștrii.

Vizita la UCB a olimpicilor naționali
În perioada 2-5 aprilie 2013 Brăila a găzduit Olimpiada Națională pentru protecția mediului la care au participat peste 100 elevi și profesori. Ne-am bucurat de prezența lor la UCB în data de 4 aprilie, prilej cu care au vizitat universitatea. Le-am prezentat oferta educațională a celor două facultăți, oferindu-le și broșuri de prezentare, dar le-au fost date și informații privind bursele Erasmus ce pot fi accesate prin intermediul UCB, chiar de către fosta noastră bursieră Erasmus, Alexandra Busuioc.
UCB este unul din sponsorii olimpiadei și se bucură să poată oferi olimpicilor premii constând în mai multe titluri ale editurii noastre, Independența Economică, Pitești.

Multumim tuturor celor ce ne-au fost alături în această săptămână plină de evenimente și îi asigurăm că porțile universității noastre le sunt deschise permanent pentru cooperare și activități educaționale în diferite domenii.