Home » Stiri » PREDAREA LIMBII ENGLEZE ÎN TURCIA ȘI ROMÂNIA –DISEMINAREA DE NOI METODE ȘI TEHNICI

 

În perioada 25-29 martie 2013, Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu” din Pitești a participat prin Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Brăila la prima mobilitate a proiectului sectorial Comenius Regio cu tema ,,New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Romania” (,,Noi abordări în predarea limbilor străine în Turcia și România”). 

Obiectivele proiectului in perioada 2012-2014:
- analiza detaliată a situației predării limbilor străine în cadrul sistemului educațional din cele două țări precum și din alte țări ale Europei; 
- evidențierea importanței utilizării unor metode și strategii moderne de predare a limbilor străine; 
- proiectarea și înregistrarea unor lecții model;
- realizarea unei platforme care să faciliteze colaborarea cadrelor didactice din cele două regiuni;
- asigurarea unui schimb permanent de informații între diferite instituții de învățământ;
- eficientizarea activității didactice prin participarea profesorilor la seminarii naționale și internaționale. 
Parteneri
La nivel general, fiecărei instituții de învățământ din România implicate în proiect i s-a desemnat un partener din Turcia: Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Brăila – Universitatea din Karabûk; Colegiul Național ,,Gh. Munteanu Murgoci” – Colegiul TED din Karabûk; Școala cu clasele I-VIII Tichilești – Școala primară Yenisehir; Centrul Cultural Comunitar ,,Anton Pann” – Școala Asociației Culturale Americane din Karabûk. Coordonarea desfășurării proiectului îi aparține Inspectoratului Județean Brăila în colaborare cu Directoratul Național pentru Educație din regiunea Karabûk, Turcia. Creatorii și inițiatorii acestui proiect extrem de ambițios sunt prof. Dincă Nicoleta de la Școala cu clasele I-VIII Tichilești, Brăila și prof. Erol Girgin, coordonator e-twinning și reprezentant al Directoratului Național pentru Educație din Karabûk.
În cadrul primei mobilități, au participat reprezentanți ai fiecărei instituții membre în proiect. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Brăila au participat Inspectorul de limbi străine Prof. Boldeanu Dorina, Inspector de proiecte educaționale Prof. Calu Liliana, Inspector de mentorat Prof. Turcu Luminița și Economist Negură Cristina Roxana, din partea Universității ,,Constantin Brâncoveanu” au participat Conf. univ. dr. Vechiu Camelia, decanul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice, Brăila și Asist. univ. dr. Chifane Cristina, profesor de limba engleză, din partea Colegiului Național ,,Gh. Munteanu Murgoci” au participat Director Moșescu Viorica și Stroe Olguța, profesor de limba engleză, din partea Școlii cu clasele I-VIII Tichilești au participat Prof. Dincă Nicoleta și Prof. Caplea Mariana, iar din partea Centrului Cultural Comunitar ,,Anton Pann” a participat Director Bolovan Cici Mihaela, prof. de limba franceză.      
Metode de însușire a limbii engleze în diferite state
Deplasarea în Turcia a avut drept scop prezentarea unui raport privind importanța predării limbilor străine și metodele utilizate în vederea însușirii acestora în țări precum: România, Turcia, Portugalia, Olanda, Italia, Germania, Spania, Slovacia, Belgia și Malta. Pentru următoarea mobilitate fiecare membru al proiectului urmează să implementeze metodele discutate în cadrul orelor de curs și să contribuie la redactarea unei broșuri pentru părinți, elevi și studenți. 
Instituții vizitate – experiențe acumulate...
Prima zi a mobilității a debutat cu o vizită la sediul prefecturii din Karabûk unde Prefectul Erkan Chapar, responsabil pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în regiunea Karabûk a urat bun venit echipei de proiect din România și a prezentat principalele realizări ale regiunii, o zonă industrială în continuă dezvoltare. A urmat o vizită la Directoratului Național pentru Educație din Karabûk unde Inspectorul General Ismail Gûrpinar a prezentat modul de organizare a sistemului de învățământ din regiune, domnia sa având în subordine 124 de școli primare și gimnaziale și 25 de licee. 
În aceeași zi, Rectorul al Universității din Karabûk, Prof. univ.dr. Burhanettin Uysal a avut amabilitatea de a ne oferi un tur al universității oferindu-ne în permanență informații interesante despre universitatea pe care o conduce, o universitate tânără, cu o istorie de numai 5 ani, dar cu aproximativ 22.000 de studenți și cu proiecte extrem de ambițioase. Cu 12 facultăți (Facultatea de Litere, de Științe, de Arte Frumoase și Design, de Științe Economice și Administrative, Teologie, Administrarea Afacerilor, Inginerie, Industrie Forestieră, Turism, Educație Tehnică, Tehnologie și Medicină), cu 3 Școli Aplicative (Școala de Sănătate, de Educație Fizică și Sport și de Limbi Străine) și 7 Școli Vocaționale, Universitatea din Karabûk se situează printre universitățile de prestigiu din Turcia. Printre numeroasele facilități pe care le oferă putem menționa programele de master și doctorat, clădirile moderne și institutele de cercetare, un campus pentru aproximativ 3000 de studenți precum și o moschee și un stadion al universității a cărui construcție urmează să fie finalizată în iunie 2013. 
Acord privind bursele ERASMUS 
Rectorul Universității din Karabûk, Prof.univ.dr. Burhanettin Uysal și-a manifestat interesul într-o viitoare colaborare cu Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu” din Pitești prin implicarea în proiecte comune. În acest sens, un prim pas a fost făcut prin semnarea unui acord privind Bursele Erasmus care se va solda cu mobilități de studiu, dar și de practică pentru studenți, precum și mobilități de predare pentru cadrele didactice. Prin bunăvoința Rectorului Universității din Karabûk, Decanul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice,  Conf.univ.dr. Vechiu Camelia a putut lua legtura cu Directorul Departamentului de Relații Internaționale al universității, Conf.univ.dr. Oya Cepni Önalan care a făcut posibilă semnarea acestui acord.
În următoarele zile schimburile de experiență au continuat prin vizite atât la instituțiile de învățământ implicate în proiect, cât și la alte instituții de învățământ din regiune, cum ar fi: Colegiul TED reprezentat de Directorul Kerim Barcin, Școala de Arte și Meserii Mesleki Egt. Mrk. reprezentată de către Directorul Adnan Tasliyan, Școala Primară Yenisehir reprezentată de Directorul Dursun Yeșiloğlu și Colegiul Fatih reprezentat de Directorul Suat Bilir. 
Prezentarea rapoartelor privind metodele moderne de predare a limbilor străine în diferite țări ale Europei a condus la dezbateri constructive permițând o analiză comparativă a sistemelor de învățământ și la alegerea celor mai eficiente strategii de însușire a unei limbi străine. Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu” a prezentat sistemul de învățământ și metodele de predare a limbilor străine din Portugalia, raportul fiind realizat de Conf.univ.dr. Camelia Vechiu, Conf.univ.dr. Liliana Gherman, Conf.univ.dr. Gianina Ciorășteanu, Conf.univ.dr. Cristian Morozan, Lector univ.dr. Cristina Bunea-Bontaș și Asist.univ.dr. Cristina Chifane.    
România – următoarea destinație din proiect
Următoarea mobilitate a proiectului va avea loc în România și va presupune evaluarea rezultatelor implementării metodelor la nivelul elevilor și studenților în cadrul fiecărei instituții de învățământ implicate. Nu în ultimul rând, prof. de limba engleză Ismail Sezgîn și asist.univ.dr. Cristina Chifane vor fi responsabili cu redactarea broșurii privind importanța studierii limbilor străine, broșură dedicată părinților, elevilor și studenților. Proiectul se va finaliza în noiembrie 2014 printr-un raport final care va cuprinde metode de predare preprezentative, planuri de lecții și seminarii și numeroase exemple de activități instructiv-educative.