Home » Dri » SpaceRețeaua SPACE a fost fondată la Lille, în Franța, în anul 1989 și numără astăzi peste 90 de universități și instituții de învățământ superior din 30 de state europene.
Principalele misiuni ale rețelei au în vedere:
■ stimularea schimburilor interculturale;
■ perfecționarea abilităților profesionale ale cadrelor didactice implicate, prin participarea la proiecte comune și schimburi de experiență și bune practici;
■ creșterea abilităților profesionale ale studenților și ale celor care optează pentru învățarea pe tot parcursul vieții;
■ facilitarea implementării procesului Bologna în instituțiile membre;
■ promovarea ideii de moștenire europeană comună;
■ crearea de legături cu membrii comunității de afaceri din Europa.


Universitatea Constantin Brâncoveanu este membră a rețelei SPACE din anul 2006 și se remarcă printr-o prezență activă atât în cadrul conferințelor organizate periodic în diferitele state europene, dar și în cadrul proiectelor interculturale derulate în parteneriat cu universități europene.

În anul 2008, Universitatea noastră a găzduit lucrările celei de-a 19-a Conferințe SPACE, la care au participat personalități ale spațiului educațional din Anglia, Franța, Belgia, Olanda, Danemarca, Italia, Finlanda, Portugalia, Estonia, Polonia, Lituania și Statele Unite ale Americii.
 

Apartenența la rețeaua SPACE a adus Universității Constantin Brâncoveanu o largă recunoaștere internațională, precum și acorduri de cooperare cu numeroase universități din spațiul european. Portofoliul partenerilor internaționali ai Universității numără astăzi 28 de instituții de învățământ superior din Europa, iar cooperarea inter-universitară ne plasează în rândul universităților cu o politică de internaționalizare remarcabilă.