Home » Stiri » Dubla lansare de carte la Universitatea Constantin Brancoveanu din Braila

Luni,  25 noiembrie 2013, de la ora 15.00, în biblioteca Universității “Constantin Brâncoveanu” din Brăila a avut loc lansarea a două volume dedicate specialiștilor în comunicare și în limba și literatura română. Este vorba de două cărți apărute la  Editura Institutul European din Iași:  Frazeologie românească. Formare, funcționare - autor Cristinel Munteanu și  “Studii de știința limbii” de Bogdan Petriceicu Hașdeu, pentru care prologul editorului, studiul introductiv și notele sunt scrise de Cristinel Munteanu.
 Evenimentul a fost organizat de Universitatea Constantin Brâncoveanu în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Brăila. 
În deschidere, rectorul fondator al Universității Constantin Brâncoveanu, prof. univ. dr. Alexandru Puiu a făcut o scurtă prezentare a personalității autorului: “Voi spune câteva cuvinte despre Cristinel Munteanu care îmi este foarte drag, un profesor dedicat care s-a afirmat în universitatea noastră de la bun început ca o valoare. Despre profesorul Munteanu toți cei care îi sunt studenți precum și cei care îi citesc cărțile trebuie să știe că a obținut titlul de doctor în științe cu calificativul “Magna cum laudae”, puțini sunt cei care au finalizat studiile doctorale cu un astfel de calificativ. Dar, pe lângă acest calificativ, Cristinel Munteanu s-a afirmat ca o valoare și prin cărțile pe care le-a elaborat. A publicat, printre altele, „Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale" (2007), „Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații și interviuri" (2012), „Discursul repetat între alteritate și creativitate" (2008, ca editor), Tobias Peucer, „De relationibus novellis/Despre relatările jurnalistice" [Leipzig, 1690] (2008, ca editor); este, de asemenea, autorul a peste o sută de articole și comunicări apărute în reviste de specialitate și volume de profil. Aș vrea să menționez că domnia sa, în deplină competență este redactor la revista Universității Constantin Brâncoveanu, “Strategii manageriale” de câțiva ani și face acest lucru foarte bine. Ca atare, în mod sincer sunt încântat de realizările sale și îl felicit pe Cristinel Munteanu pentru aceste două cărți pe care le lansăm astăzi aici, la Universitatea Constantin Brâncoveanu”. 
A urmat cuvântul inspectorului școlar de specialitate, Adrian Simion. Acesta a subliniat importanța temei abordate de Cristinel Munteanu în cartea “Frazeologie românească. Formare, funcționare”. “Pentru profesorii de limba română în mod special, tema este de foarte mare actualitate în contextul în care Limba română așa cum se studiază astăzi în școli presupune prezentarea noțiunilor de frazelogie în gimnaziu, începând cu clasa a VI a până în clasa a VIII a, apoi sunt abandonate deși la subiectele examenului de bacalaureat sunt mereu regăsite chestiuni care țin de lexic, de frazeologie, subiecte care deși ar trebui să fie rezolvate ușor, ajung să îi pună în dificultate pe tineri. Lucrarea profesorului Munteanu este o încercare aproape exhaustivă de a lămuri și clarifica aceste concepte. M-a suprins plăcut să văd în această carte că domnul profesor are în persoana lui Stelian Dumistrăcel un adevărat mentor care i-a îndrumat studiul limbii române. Am remarcat în această lucrare o excelentă trecere în revistă a istoriei limbii române, începând de la cronicari și până în zilele noastre și apreciez că lucrarea este demnă de a putea fi  difuzată în școlile din România.”
 Prof. univ. dr. Ioan S. Cârâc de la Universitatea “Dunărea de Jos” a apreciat inițiativa profesorului Munteanu, menționând importanța studierii frazeologiei din perspective lingvisticii coșeriene. “Cristinel Munteanu este unul dintre cercetătorii foarte serioși în domeniu și așa cum veți vedea în această carte, el face mai puțin o prezentare a teoriei frazeologiei ci mai mult o aplicare a acesteia. Încearcă să aplice la frazeologie concepția lingvistică a lui Coșeriu. Cartea începe cu o introducere în problematica frazeologiei în care de fapt autorul încearcă să realizeze o abordare sumară a teoriei despre frazeologie. Cristinel Munteanu are o contribuție extrem de importantă urmărind situația folosirii frazeologiei, locuțiunilor, expresiiilor în literatura română, de la începuturile ei. Pe lângă diversele incursiuni etimologice asupra unor frazeologisme, regăsim în această carte o adevărată culegere de frazeologisme întâlnite în literatură, extrem de utilă pentru elevi”.
 Cea de a doua carte lansată, “Studii de știința limbii” de B. P. Hașdeu a fost prezentată de către conf. univ. dr. Zamfir Bălan, director ajunct al Muzeului Brăilei. “Miza acestei cărți nu este neapărat punerea textului lui Hașdeu în circulație cât interpretarea acestui text. Avem de a face cu o interpretare cu totul excepțională, pentru că, pe lângă faptul că apelează la o grilă, la o teorie pe care o transformă în instrument  de analiză, e vorba aici de evidențierea lui Bogdan Petriceicu Hașdeu ca un precursor. Ne înâlnim cu situația în care, multe dintre ideile teoretice ale lui Hașdeu se regăsesc reconturate, reașezate într-un alt tip de paradigmă în opera lui Eugen Coșeriu. Meritul lui Cristinel Munteanu de a sesiza aceste aspect, de altminteri, editorial vorbind, structura cărții pare un pic dezechilibrată, două treimi din paginile cărții reprezintă comentariul editorului. Îl felicit pe autor pentru această interpretare care aduce un omagiu personalității lui Bogdan Petriceicu Hașdeu”. 
Finalul a aparținut autorului Cristinel Munteanu: “La implinirea a 175 de ani de la nașterea lui B. P. Hașdeu, această ediție se dorește a fi un act cultural și, în același timp, un act recuperatoriu în ceea ce privește genialitatea respectivului savant, în ipostaza sa de teoretician al limbajului. Oportunitatea sau utilitatea prezentei ediții rezidă în caracterul său critico-interpretativ, evidențiat prin spațiul amplu acordat studiului introductiv și, în special, analizei de text. Volumul cuprinde două studii hașdeiene de “știința limbii”: primul este dedicat diviziunilor gramaticii comparative (adică ale lingvisticii), iar cel de-al doilea reprezintă un mic tratat de fonetică și fonologie. Modul în care înțelegem interpretarea unor astfel de texte datorează mult metodei hermeneutice sui generis practicate de Eugeniu Coșeriu în cazul operelor marilor gânditori. În cazul lui Hașdeu, am încercat, pe de o parte, să punem în lumină coerența internă a concepției sale lingvistice, așa cum reiese ea îndeosebi din studiul despre “ramificațiunile gramaticei comparative”; pe de altă parte, am căutat să dezvoltăm punctul său de vedere, mergând, așadar, cu Hașdeu dincolo de Hașdeu. Cartea se adresează, în primul rând, specialiștilor interesați de lingvistica generală și de teoria limbajului, dar și studenților, masteranzilor și doctoranzilor preocupați de istoria ideilor lingvistice.”