Home » Stiri » Incurajeaza o Europa a intreprinderilor

“IMM-urile constituie marea masă a clasei de mijloc a societății românești, au o importanta deosebita prin locurile de muncă pe care le oferă și flexibilitatea care le permite să se adapteze rapid la cerințele pieței. Avantajele pe care le oferă IMM –urile nu pot fi fructificate fără existența unor strategii care să permită un grad de previzibilitate și implicit de stabilitate,  elemente care sunt condiționate de reglementări legale stabile și previzibile“. Cu aceste cuvinte, Paula Ștefănescu - Președinte CECCAR filiala Brăila, a deschis  simpozionul cu tema “Încurajează o Europă a întreprinderilor“, simpozion desfășurat în colaborare cu Universitatea Constantin Brâncoveanu Pitești –  Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice  Brăila.   Sesiunea – dezbatere derulată miercuri 27 noiembrie 2013, este cea de a treia acțiune comună intre CECCAR filiala Brăila  și Universitatea Constantin Brâncoveanu și face parte din manifestările desfășurate în cadrul celei de a III a ediții a evenimentului “Săptămâna europeană a  IMM-urilor în România“. 
Acțiunea organizată și-a propus să  atingă următoarele  obiective: promovarea profesiei contabile la nivel local, continuarea evenimentelor  organizate sub egida “Expertul contabil – partener de încredere al IMM-urilor” și a “Săptămânii europene a IMM-urilor” și colaborarea tripartită între CECCAR, mediul universitar și instituțiile publice la nivel local . De aceea, la eveniment au participat alături de membrii CECCAR, studenții și cadrele didactice de la  Universitatea Constantin Brâncoveanu și reprezentanți ai patronatelor și  sistemului bancar, Camelia Drăgan - Asociația Antreprenorilor din România Filiala Brăila, Ciocan Doinița viceprimar Brăila, Anca Constantin - Director executiv al Direcției Regionale de Statistică Brăila, Iuliana Panaitescu – ADR -SE Brăila.
  Importanța evenimentului, a temelor discutate si a parteneriatului dintre UCB si CECCAR au fost evidențiate și de către conf. univ. dr. Camelia Vechiu - Decan al FMMAE Brăila, în cuvântul de bun venit adresat participanților, în numele Senatului și al corpului profesoral al Universității Constantin Brâncoveanu. Conf. univ. dr. Camelia Vechiu a susținut că “într-o economie reală parteneriatul dintre mediul de afaceri și mediul academic funcționează deoarece beneficiile sunt reciproce: studenții  dobândesc experiență și competențe reale care le permit să fac față concurenței mediului economic,  iar firmele își pot testa și selecta viitorii angajați“. 

Aspectele abordate au stârnit interesul participanților și au generat numeroase dezbateri în rândul celor prezenți la simpozion. 
Pentru a sublinia necesitatea și  “Importanța măsurilor de sprijinire a IMM-urilor din România” - lect.  univ. dr. Tudose Geanina și asist. univ. dr. Popa Lucia, au evidențiat importanța antreprenoriatului și a IMM-urilor în economia românească prin: contribuția la peste 70% din PIB-ul României, asigurarea a peste 65% din locurile de muncă și generarea a  50,34%  din valoarea adăugată brută. Autoarele au prezentat o serie dintre direcțiile pe care reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii din România le consideră prioritare pentru dezvoltarea acestora, cum ar fi: asigurarea unui cadru legal stabil și predictibil; adoptarea unei noi legi pentru întreprinderile mici și mijlocii, care să asigure implementarea deplină la nivel național a Small Business Act (SBA); creșterea sumelor alocate programelor de înființare și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii; adoptarea unor măsuri de stimulare a IMM-urilor; instituirea obligativității pentru marile lanțuri de magazine de a asigura un spațiu minim de desfacere (30%) pentru  prezentarea și comercializarea produselor tradiționale și locale realizate de IMM-uri; îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare și creșterea accesului IMM-urilor la achizițiile publice.
Măsurile propuse au stârnit dezbateri aprinse, participanții considerând că   relansarea economică este condiționată de  sprijinirea IMM-urilor. 
Deoarece în cadrul unui cluster mediul de afaceri poate să-și îmbunătățească imaginea, să investească în modernizare și să asigure creșterea eficienței datorită colaborării cu entități de cercetare – inovare și  cu  autorități, IMM-urile ar putea să se asocieze în inițiative de tip cluster, au susținut conf.univ.dr. Camelia Vechiu și lect. univ. dr. Ciorășteanu Gianina în prezentarea “Business Clusterul - soluție competitivă pentru creșterea economică a unei regiuni„. De asemenea, pentru a sublinia rolul clusterelor au fost puse in discuție avantajele asocierii de tip cluster, politica UE de susținere a clusterelor, experiența României în domeniul asocierii prin clustere precum și elaborarea din anul 2009 a unui Ghid pentru implementarea în România a conceptului de cluster inovativ, elaborat de  Ministerul Economiei. Autorii au  informat participanții că există un  model de cluster românesc și că în 2011 a fost  constituită Asociația Clusterelor din România care are ca scop  promovarea, relansarea și dezvoltarea economică prin susținerea creării, extinderii și cooperării între clustere la nivel regional, național  și internațional.  Au fost prezentate câteva exemple de clustere funcționale în regiunea de S-E: Cluster Maritim Românesc, Constanța; Cluster Tradiții - Manufactură – Viitor SE, Focșani;  Cluster pentru promovarea afacerilor specializate în ecotehnologii și surse alternative de energie (MEDGreen) Constanța;  Cluster Turism Carpatic, Sarata - Monteoru, Buzău. 
Participanții au discutat despre posibilitățile existente de promovare a acestei soluții competitive pentru creștere economică  în regiune,  având în vedere suprafața agricola, forța de muncă și apropierea Dunării.  Concluzia la care s-a ajuns a fost că  domeniile în care asocierile de tip cluster se pot dezvolta în zona Brăilei sunt: agricultura, industria ușoară, piscicultura, turismul și cultura. 
Viceprimar Doinita Ciocan a susținut că Brăila oferă un potențial imens în agricultură și zona culturală. Drept dovadă stau existența unei inițiative de business cluster în domeniul agricol și eforturile investiționale  făcute la nivel local  pentru înscrierea Brăilei  în rândul orașelor “capitală europeană”.
Autorii au concluzionat că “Inițiativele de tip cluster  trebuie să fie percepute ca un instrument de îmbunătățire atât a competitivității naționale, cât și a celei regionale, deoarece prin intermediul clusterelor o națiune poate să-și asigure dezvoltarea economică, să promoveze cooperarea între întreprinderi, universități, institute de cercetare, clienți, concurenți și furnizori dintr-o anumită zonă geografică“. 
    Internetul este un  mijloc de comunicare universal și suport pentru social media ce nu poate fi ignorat de către IMM-uri. De aceea, prof. univ. dr. Enache Elena și conf. univ. dr. Morozan au prezentat “Ghidul de promovare prin social media adresat IMM-urilor„. Expunerea a evidențiat avantajele promovării afacerii unei întreprinderi mici și mijlocii  cu ajutorul internetului,  explicația termenului de social media, motivațiile promovării online și în social media  precum și pașii pentru punerea în practică a promovării unei  afaceri. Pentru a evidenția utilitatea promovării prin social media autorii au prezentat rezultatele unor studii naționale: „Social Media și mediul de afaceri românesc” (realizat 
de EY Romania și preluat de pe www.businesscover.ro), derulat între august-octombrie 2013 pe 173 de organizații din diverse industrii (dintre care 79% sunt organizații cu venituri anuale care depășesc 10 milioane de euro)  și „Barometrul Digital” (realizat de EXACT Cercetare și Consultanță, preluat de pe www.smark.ro), publicat în iulie 2013 și realizat online pe un panel de 600 
de respondenți din mediul urban, atât bărbați, cât și femei, 
cu vârsta între 15 și 49 ani. Pentru exemplificarea promovării prin social media au fost prezentate participanților câteva firme care își desfășoară activitatea în Brăila și care derulează diverse activități de promovare prin social media. 
In continuare, consilier CIAI Brăila,  Daniela Cojocaru a prezentat condițiile pe care trebuie să le îndeplinească firmele care solicită ajutorul de minimis în cadrul expunerii: “Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de IMM-uri - Programe de finanțare nerambursabilă din bugetul de stat, implementate de OIPPIMM Braila”. În cadrul expunerii Daniela Cojocaru s-a referit la ajutoarele de minimis acordate de Guvern IMM-urilor prin HG 276/2013 cu aplicabilitate din 2014, valoarea ajutoarelor, criteriile de eligibilitate, beneficiarii eligibili, durata derulării schemei de ajutor,  cheltuieli eligibile, documente justificative, pași înscriere în aplicația on line, grila de punctaj la înscrierea pe website a întreprinderii  solicitante. 
        O serie dintre posibilitățile pe care IMM-urile le au pentru a-și finanța activitatea au fost prezentate de către reprezentanții Băncii Transilvania Brăila –Nicoleta Murariu și Gabriel Stoica în cadrul prezentării “Surse de finanțare pentru IMM-uri“.

     Interesul cu care participanții au urmărit temele abordate în cadrul  dezbaterii este dovedit și de numeroasele intervenții și propuneri făcute, cum ar fi:  implicarea Primăriei  în finanțarea educației antreprenoriale a tinerilor din mediul preuniversitar, derularea unor demersuri la parlamentari și deputați pentru ca legea privind voluntariatul în România sa fie promulgată,  continuarea campaniilor în mediile on-line de promovare a orașului și județului Brăila, sprijinirea programelor educaționale “la cheie”  pentru dezvoltare antreprenorială precum și găsirea soluțiilor de cofinanțare a acestora.