Home » Stiri » SEMINARUL DE CERCETARE

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” DIN PITEȘTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE

 

 

SEMINARUL DE CERCETARE

„RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ – INSTRUMENT

PENTRU UN MANAGEMENT PERFORMANT”

Ediția a III-a, 14 mai 2015

 

Responsabilitatea socială corporatistă reprezintă un subiect de mare interes, atât pentru cercetători, cât și pentru practicieni, și impune dezvoltarea unor abordări interdisciplinare, implicând aspecte de natură economică, etică și socială. Masteranzii înscriși la programul de studii Managementul Afacerilor, anul II, din cadrul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice Pitești, și-au demonstrat încă o dată interesul deosebit pentru activitatea de cercetare științifică.

Seminarul de cercetare „Responsabilitatea socială corporatistă – instrument pentru un management performant”, organizat în data de 14 mai 2015 și aflat la a treia ediție, a reprezentat o bună ocazie pentru reiterarea rolului responsabilității sociale corporatiste.

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru cald și distins, alături de doi invitați remarcabili. Doamna Gabriela Minescu, Șef proiect RSE și coordonator programe de responsabilitate socială în cadrul Grupului Renault, a expus și exemplificat Strategia și obiectivele de responsabilitate socială ale Grupului. De asemenea, doamna Ramona Radu, business coach & trainer, a subliniat beneficiile voluntariatului individual și corporatist.

În cadrul seminarului s-au prezentat cinci lucrări de cercetare ale masteranzilor, pe teme de mare interes, precum: Sectorul ONG și responsabilitatea socială (masterandele Amalia Copcea (Avram) și Ileana Popa), Voluntariatul corporatist în România (masteranzii Cristina Căpătînă și Eusebiu Andrei), Studiu privind implicarea companiilor din România în activități de responsabilitate socială corporatistă (masterandele Nicoleta Gogoi și Andreea Savu), Dezvoltarea durabilă și responsabilitatea socială a companiilor (masteranzii Gheorghe Moraru și Marius Albulescu) și Responsabilitatea socială corporatistă în cadrul ONG-urilor (masteranzii Daniela Mihalcea, Alin Ghiță și Loredana Rădeanu).

Evenimentul a fost coordonat de doamna Lect. univ. dr. Cristina Gănescu și a beneficiat de participarea unor studenți, cadre didactice și cercetători din facultate.

Întâlnirea a fost o ocazie deosebită de a recunoaște rolul distinșilor noștri invitați în susținerea responsabilității sociale corporatiste. Astfel, doamnei Gabriela Minescu i s-a acordat Premiul de excelență pentru contribuția deosebită la îmbunătățirea percepțiilor asupra practicilor de responsabilitate socială corporatistă și la dezvoltarea relațiilor de colaborare între cercetarea academică în domeniul responsabilității sociale corporatiste și mediul de afaceri. Doamna Ramona Radu a primit Premiul de excelență pentru abordarea creativă a beneficiilor voluntariatului în rezolvarea unor cauze sociale.

În finalul seminarului de cercetare, masteranzii au primit diplome de participare și au fost felicitați pentru lucrările de cercetare realizate. Acest eveniment reprezintă încă o dovadă a potențialului de cercetare al studenților noștri, care trebuie, în continuare, fructificat.

 

Realizat,

Lect. univ. dr. Gănescu Cristina