Home » Stiri » CONCURS PRE - ADMITERE PENTRU OCUPAREA LOCURILOR FARA TAXA, 06 aprilie 2017


Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, instituție de învățământ superior acreditată prin Legea nr. 242/23 aprilie 2002, evaluată cu calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, organizează în data de 6 aprilie 2017, ora 1400, la sediile sale din Brăila, Pitești și Râmnicu Vâlcea, pre-admiterea pentru locurile fără taxă, de la forma de învățământ cu frecvență, aferente anului universitar 2017-2018.

Pre-admiterea la programele de studiu: Management, Marketing, Contabilitate și Informatică de Gestiune / Finanțe și Bănci, Comunicare și relații publice, Drept / Administrație publică, Informatică Economică și Economia comerțului, turismului și serviciilor se va face pe baza unui test grilă, susținut la una din disciplinele: Limba și literatura română, Geografie, Economie, Matematică.

Subiectele vor fi elaborate după tematicile de bacalaureat.

LOCURILE FĂRĂ TAXĂ de la un program de studii se vor ocupa exclusiv de către elevii participanți la pre-admitere, strict în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Elevul declarat admis în urma pre-admiterii își va valida locul fără taxă, dacă va depune după examenul de bacalaureat din sesiunea iulie 2017, dar nu mai târziu de 1 august 2017, diploma de bacalaureat în original sau adeverință și va completa contractul de școlarizare pentru anul I.