Home » Modul Jean Monnet » Rezultate » Evenimente

SEMINARUL ȘI CONCURSUL JEAN MONNET 2019

”Viitorul Europei – Scenarii posibile”

Ziua Europei a fost celebrată la Universitatea Constantin Brancoveanu din Pitesti in cadrul celei de-a doua ediții a Concursului ”Viitorul Europei – Scenarii posibile”, 9 Mai 2019. Într-un context special, marcat de detinerea, de catre Romania, a presedintiei Consiliului Uniunii Europene si de pregătirile premergătoare alegerilor pentru Parlamentul European, concursul și-a propus sa aducă în atenție temele europene majore și să-I încurajeze pe tineri să se angajeze activ în dezbaterile legate de evoluția proiectului european.

La ediția din acest an au participat echipe alcătuire din câte cinci participanți, elevi din învățământul preuniversitar din județul Argeș. Aceștia au prezentat scenariul Europei viitorului în viziunea lor, puncând schimbările pe care Uniunea Europeană trebuie să le întreprindă pentru a se apropia și încadra în modelul ideal. Câștigătorii celei de-a doua ediții a Concursului UCB au fost elevii Liceului Teoretic Costești, coordonați de prof. Nicoleta Ion. Concursul a fost organizat în cadrul Modulului Jean Monnet ”European Regional Policy in Action” implementat la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești și a marcat totodată aniversarea a 30 de ani de existență a Activităților Jean Monnet în Europa. 

 

SEMINARUL ȘI CONCURSUL JEAN MONNET 2018

”Viitorul Europei – Scenarii posibile”

Miercuri, 9 mai 2018, Universitatea Constantin Brâncoveanu a Pitești a organizat Concursul ”Viitorul Europei – Scenarii posibile” în cadrul cadrul Modulului Jean Monnet ”European Regional Policy in Action”. Concursul a adus la start echipe formate din câte cinci participanți din instituții de învățământ preuniversitar din județul Argeș, după cum urmează: Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu” din Pitești, Colegiul Național Liceal ”I.C. Brătianu” din Pitești, Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu din Pitești, Liceul Teoretic Costești și Liceul Teoretic ”Ion Barbu” din Pitești.

Participanții au realizat prezentări în care au adus argumente în favoarea unuia dintre scenariile privind viitorul Europei, așa cum au fost avansate de Comisia Europeană prin documentul strategic ”Cartea Albă privind Viitorul Europei”. În același timp, ei au răspuns întrebărilor formulate de contracandidați, stabilind reperele unei adevărate dezbateri.

Juriul concursului – alcătuit din cadre didactice de la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești – i-a desemnat câștigători pe reprezentanții Colegiului Tehnic Costin D. Nenințescu din Pitești, care au obținut punctaje favorabile pentru toate cele patru criterii de evaluare: structura logică a prezentării, capacitatea de sinteză, analiză și argumentare, modul de expunere și folosirea elementelor multimedia. 

     

 

Conf.univ.dr. Cristina Șerbănică, coordonatorul Modulului Jean Monnet

”Participanții au creionat profilul unei Europe ideale, în care ei își doresc să studieze, să lucreze și să trăiască!”

Evenimentul și-a propus să marcheze Ziua Europei și să celebreze apartenența noastră la Uniunea Europeană. Prin concursul cu tema ”Viitorul Europei – Scenarii posibile” ne-am dorit să creștem nivelul de conștientizarea și de angajare a tinerilor în dezbaterile legate de evoluția proiectului european.

Discuțiile au pornit de la cele cinci scenarii formulate de către Comisia Europeană în documentul strategic ”Cartea Albă privind Viitorul Europei”, pentru care participanții au adus argumente pro și contra, încercând să creioneze profilul unei Europe ideale, în care ei își doresc să studieze, să lucreze și să trăiască.

Deși concursul a desemnat o singură echipă învingătoare, cred că putem vorbi de un câștig generalizat pentru toți cei care au înțeles că doar atunci când se exprimă și se implică pot aduce o schimbareozitivă în societate!”

Vezi Newsletter!

 

Conferința internațională a UCB, Ediția 2017

Vineri, 24 noiembrie 2017, Universitatea Constantin Brâncoveanu a organizat conferința internațională ”Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century. Future of Europe - Different scenarios”. Conferința a găzduit o Secțiune Specială sub patronajul Modului Jean Monnet, cu tema ”Strategii și politici de dezvoltare regională în Europa Centrală și de Est”.

     

În cadrul evenimentului, au fost prezentate 26 de lucrări aparținând unor specialiști provenind de la o varietate de instituții de învățământ și cercetare din țară și din străinătate, după cum urmează: Warsaw University of Technology, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești, Academia de Studii Economice din București, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca – centrul Baia Mare, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Spiru Haret din București, Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazu”, Institutul Național de Cercetare Științifică pentru Muncă și Protecție Socială, Institutul de Prognoză al Academiei Române, Institutul de Economie Națională, Primăria Pitești, Centrul de Studii Financiare și Monetare al Academiei Române.

Lucrările vor fi publicate în cadrul unui număr special al revistei ”Management Strategies”, care este indexată în bazele de date Ebsco, EconPapers și Ideas.

 

Vezi: Lista Participanților și RezumateleConferința internațională a Asociației Române de Științe Regionale, Ediția a 11-a

Pitești, 12 – 13 Mai 2017

SEMINARUL JEAN MONNET 2017


În perioada 12 – 13 mai 2017, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești a fost partener și gazdă a celei de-a 11-a conferințe internaționale a Asociației Române de Științe Regionale, cu tema: ”Future dynamics of regional development and planning”. Evenimentul științific s-a bucurat de prezența oficialităților de la nivel central și local: Serban Valeca, Ministrul Cercetării și Inovării, Virgil Alin Chirilă, Secretar de Stat – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Dan Manu – Președintele Consiliului Județean Argeș, Gabriel Stoian – Subprefect al Județului Argeș. Lucrările conferinței au fost moderate de prof. univ.dr. Ovidiul Puiu, rectorul Universității Constantin Brâncoveanu și de prof. univ. dr. Daniela-Luminița Constantin, președintele Asociației Române de Științe Regionale. Agenția de Dezvoltare ADR BI – partener de tradiție al Asociației Române de Științe Regionale – a fost co-organizator al evenimentului științific. Un mesaj special pentru participanții la conferință a fost transmis din Olanda de către profesorul Jouke Van Dijk, Președintele Asociației Europene de Științe Regionale, care a punctat oportunitatea organizării unei manifestări științifice de înaltă ținută dedicată problemelor de dezvoltare regională în România și la nivel internațional.

 


Profesorul american Roger Stough, invitatul special al conferinței:

”Inovarea prinde rădăcini la nivel regional și se ramifică la nivel global”

Invitatul special al conferinței a fost profesorul Roger Stough, cadru didactic universitar și cercetător în cadrul Școlii de Politică, Guvernare și Afaceri Internaționale la Universitatea George Manson din Statele Unite ale Americii și fost președinte al Asociației Internaționale de Științe Regionale. Profesorul Stough este autorul a peste 40 de cărți și 100 de articole științifice pe teme legate de dezvoltare economică regională, antreprenoriat, politici publice și  management. Tema comunicării prezentată în cadrul conferinței ”Guvernanța regională și inovarea: cadru conceptual și exemple” a scos în evidență importanța proximității și a cooperării pentru generarea proceselor de inovare, reliefând totodată avantajele legate de crearea de avantaje competitive, dinamizarea schimburilor internaționale și stimularea proceselor de creștere și dezvoltare economică. Pornind de la exemplul Chinei, profesorul Roger Stough a adus în atenție bune practici pentru stimularea inovării regionale, care au la bază încurajarea cooperării de tip cvadruplu helix (universități – mediu de cercetare – mediu de afaceri – structuri de guvernare) și încurajarea antreprenoriatului care să valorifice capitalul teritorial.

             

 

Seminarul Jean Monnet 2017:

Fondurile structurale și de investiții 2014-2020: tendințe, oportunități, planificare strategică

Conferința științifică a inclus Seminarul Jean Monnet 2017 - parte a Modulului Jean Monnet ”Politica regională europeană în acțiune”, co-finanțat prin programul European Erasmus+ la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești – care a adus în discuție situația fondurilor structurale și de coeziune din perspectiva cadrului financiar multianual 2014-2020. Invitatul special al seminarului a fost Aura Răducu, fost Ministru al Fondurilor Europene în România, care a prezentat viziunea strategică pentru dezvoltare urbană din perspectiva politicii de coeziune și a evidențiat oportunitatea planurilor de mobilitate urbană durabilă – ca formă optima de planificare teritorială și soluție pentru problemele de mediu.  

 

Programul evenimentului

Pentru mai multe detalii, vă invităm să vizitați website-ul Asociației Române de Științe Regionale: www.rrsa.ro.

 

 

Conferința Internațională a UCB, Ediția 2016, Secțiune Specială - Jean Monnet:

              ”Strategii și politici de dezvoltare regională

                        în Europa Centrală și de Est”

 

     În perioada 17 – 18 noiembrie 2016, Universitatea Constantin Brâncoveanu a organizat conferința internațională ”Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century. Europe under pressure – The social and economic crisis”. Conferința a găzduit o Secțiune Specială sub patronajul Modului Jean Monnet, cu tema ”Strategii și politici de dezvoltare regională în Europa Centrală și de Est”. 

 

În cadrul evenimentului, au fost prezentate 32 de lucrări aparținând unor economiști provenind de la o varietate de instituții de învățământ și cercetare din țară și din străinătate, după cum urmează: Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești, Universitatea Gyresun din Turcia, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea Gheroghe Asachi din Iași, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Hyperion, Universitatea Româno-Americană, Universitatea Petru Andrei din Iași, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Spiru Haret din București, Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Vasile Goldiș din Arad, Institutul Național de Cercetare Științifică pentru Muncă și Protecție Socială, Institutul de Prognoză al Academiei Române și Institutul de Economie Națională. Invitat special al Secțiunii a fost dna prof.univ.dr. Daniela Constantin de la Academia de Studii Economice din București, Președintele Asociației Române de Științe Regionale.


             

 

 

Între subiectele aflate pe agenda secțiunii s-au numărat: politica regională europeană, dezvoltarea regională sub influența proceselor de globalizare, economia digitală, piețele globale și locale de energie, investițiile străine directe și economia creativă, migrația, politicile de ocupare și calitate a vieții, dezvoltarea sectorului IMM, a turismului, transporturilor și a economiei verzi ș.a. 

 

Vezi: Lista Participanților și Rezumatele

  

Lucrările prezentate in cadrul conferinței au fost publicate in Revista ”Strategii manageriale”, no. 1(35)/ 2017, pp. 341 - 512 (Disponibil la: http://www.strategiimanageriale.ro/article-2017-id-74-revista.nr..1.(35).html)

 


27 mai 2016, Seminarul Jean Monnet 2016 la Universitatea Constantin Brâncoveanu

Dezvoltare economică și politici regionale în Uniunea

Europeană. Provocările viitorului 

     Vineri, 27 Mai 2016, Universitatea Constantin Brâncoveanu a organizat Seminarul Jean Monnet 2016: ”Dezvoltare economică și politici regionale în Uniunea Europeană. Provocările viitorului”, parte a Modulului Jean Monnet ”European Regional Policy in Action”. La eveniment au fost prezenți profesori din liceele și colegiile argeșene, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Argeș și ai Camerei de Comerț și Industrie Argeș, masteranzi și cadre didactice universitare. Cu acest prilej, prof.univ.dr. Ovidiu Puiu a evidențiat Rolul regiunilor în noua economie globală, punctând raporturile dintre globalizare și regionalizare, convergență și divergență, coeziune și polarizare la nivel european și național. La rândul său, conf.univ.dr. Cristina Șerbănică a trecut în revistă obiectivele și rezultatele Politicii de coeziune 2007 – 2013 în România, relevând implicațiile asupra dezvoltării regionale și implicit a celei locale.

        

     Seminarul Jean Monnet 2016 a marcat și lansarea cărții "Dezvoltare economică și politici regionale în Uniunea Europeană", care a fost oferită de către autori tuturor participanților la eveniment. Provocările viitorului legate de dezvoltarea regională și folosirea optimă a mecansimelor politicii europene de coeziune 2014 - 2020 se vor afla în continuare pe agenda de lucru a Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești, scopul declarat fiind acela de a încuraja reflecția asupra provocărilor și a oportunităților de dezvoltare și de a activa spiritul participativ și implicarea în rezolvarea problemelor comunității.

Anunt de presa

 

5 noiembrie 2015, Conferința Internațională „Knowledge economy - challenges for the XXIst century” - Pitești, Aula Magna a Universității Constantin Brâncoveanu

Lansarea oficială a Modulului Jean Monnet ERP2020

         Joi, 5 noiembrie 2015, Modulul Jean Monnet „European Regional Policy in Action” – ERP2020 – a fost lansat oficial în cadrul celei de-a treia Conferințe Internaționale ”Knowledge Economy – Challenges for the XXIst Century”, organizată in parteneriat de Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești, Instituto Superior de Contabilidade e Administracao do Porto (ISCAP), Institute of the Regions of Europe, Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române, Asociația Română de Științe Regionale și Primăria Municipiului Pitești. 

În prezența a peste 100 de participanți și invitați – cadre didactice din țară și din străinătate, cercetători, studenți și reprezentanți ai mass-media – prof.univ.dr. Ovidiu Puiu, rectorul Universității Constantin Brâncoveanu și coordonatorul științific al acțiunii și conf.univ.dr. Cristina Șerbănică, coordonatorul Modulului Jean Monnet – au prezentat obiectivele și rezultatele așteptate în perioada 2015 – 2018, precum și posibilitățile de a deveni beneficiari direcți ai activităților derulate la Universitatea Constantin Brâncoveanu. 

Programul conferinței poate fi consultat aici 

Pentru mai multe detalii, citiți articolul de presă.