Home » Modul Jean Monnet » Rezultate » Evenimente

Conferința Internațională a UCB, Ediția 2016, Secțiune Specială - Jean Monnet:

              ”Strategii și politici de dezvoltare regională

                        în Europa Centrală și de Est”

 

     În perioada 17 – 18 noiembrie 2016, Universitatea Constantin Brâncoveanu a organizat conferința internațională ”Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century. Europe under pressure – The social and economic crisis”. Conferința a găzduit o Secțiune Specială sub patronajul Modului Jean Monnet, cu tema ”Strategii și politici de dezvoltare regională în Europa Centrală și de Est”. 

 

În cadrul evenimentului, au fost prezentate 32 de lucrări aparținând unor economiști provenind de la o varietate de instituții de învățământ și cercetare din țară și din străinătate, după cum urmează: Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești, Universitatea Gyresun din Turcia, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea Gheroghe Asachi din Iași, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Hyperion, Universitatea Româno-Americană, Universitatea Petru Andrei din Iași, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Spiru Haret din București, Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Vasile Goldiș din Arad, Institutul Național de Cercetare Științifică pentru Muncă și Protecție Socială, Institutul de Prognoză al Academiei Române și Institutul de Economie Națională. Invitat special al Secțiunii a fost dna prof.univ.dr. Daniela Constantin de la Academia de Studii Economice din București, Președintele Asociației Române de Științe Regionale.


             

 

 

Între subiectele aflate pe agenda secțiunii s-au numărat: politica regională europeană, dezvoltarea regională sub influența proceselor de globalizare, economia digitală, piețele globale și locale de energie, investițiile străine directe și economia creativă, migrația, politicile de ocupare și calitate a vieții, dezvoltarea sectorului IMM, a turismului, transporturilor și a economiei verzi ș.a. Lucrările vor fi publicate în cadrul unui număr special al revistei ”Management Strategies”, care este indexată în bazele de date Ebsco, EconPapers și Ideas.

 

Vezi: Lista Participanților și Rezumatele

  


27 mai 2016, Seminarul Jean Monnet 2016 la Universitatea Constantin Brâncoveanu

Dezvoltare economică și politici regionale în Uniunea

Europeană. Provocările viitorului 

     Vineri, 27 Mai 2016, Universitatea Constantin Brâncoveanu a organizat Seminarul Jean Monnet 2016: ”Dezvoltare economică și politici regionale în Uniunea Europeană. Provocările viitorului”, parte a Modulului Jean Monnet ”European Regional Policy in Action”. La eveniment au fost prezenți profesori din liceele și colegiile argeșene, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Argeș și ai Camerei de Comerț și Industrie Argeș, masteranzi și cadre didactice universitare. Cu acest prilej, prof.univ.dr. Ovidiu Puiu a evidențiat Rolul regiunilor în noua economie globală, punctând raporturile dintre globalizare și regionalizare, convergență și divergență, coeziune și polarizare la nivel european și național. La rândul său, conf.univ.dr. Cristina Șerbănică a trecut în revistă obiectivele și rezultatele Politicii de coeziune 2007 – 2013 în România, relevând implicațiile asupra dezvoltării regionale și implicit a celei locale.

        

     Seminarul Jean Monnet 2016 a marcat și lansarea cărții "Dezvoltare economică și politici regionale în Uniunea Europeană", care a fost oferită de către autori tuturor participanților la eveniment. Provocările viitorului legate de dezvoltarea regională și folosirea optimă a mecansimelor politicii europene de coeziune 2014 - 2020 se vor afla în continuare pe agenda de lucru a Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești, scopul declarat fiind acela de a încuraja reflecția asupra provocărilor și a oportunităților de dezvoltare și de a activa spiritul participativ și implicarea în rezolvarea problemelor comunității.

Anunt de presa

 

5 noiembrie 2015, Conferința Internațională „Knowledge economy - challenges for the XXIst century” - Pitești, Aula Magna a Universității Constantin Brâncoveanu

Lansarea oficială a Modulului Jean Monnet ERP2020

         Joi, 5 noiembrie 2015, Modulul Jean Monnet „European Regional Policy in Action” – ERP2020 – a fost lansat oficial în cadrul celei de-a treia Conferințe Internaționale ”Knowledge Economy – Challenges for the XXIst Century”, organizată in parteneriat de Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești, Instituto Superior de Contabilidade e Administracao do Porto (ISCAP), Institute of the Regions of Europe, Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române, Asociația Română de Științe Regionale și Primăria Municipiului Pitești. 

În prezența a peste 100 de participanți și invitați – cadre didactice din țară și din străinătate, cercetători, studenți și reprezentanți ai mass-media – prof.univ.dr. Ovidiu Puiu, rectorul Universității Constantin Brâncoveanu și coordonatorul științific al acțiunii și conf.univ.dr. Cristina Șerbănică, coordonatorul Modulului Jean Monnet – au prezentat obiectivele și rezultatele așteptate în perioada 2015 – 2018, precum și posibilitățile de a deveni beneficiari direcți ai activităților derulate la Universitatea Constantin Brâncoveanu. 

Programul conferinței poate fi consultat aici 

Pentru mai multe detalii, citiți articolul de presă.