Home » Departamentul Relatii Internationale » Acorduri BilateraleProgramul de mobilități ERASMUS+ prevede realizarea de către studenți a unei perioade de studiu de la un semestru până la un an universitar complet în instituția gazdă și acumularea a 30 până la 60 de puncte de credit (ECTS). După susținerea examenelor la universitatea parteneră, studenților li se eliberează un atestat de prezență și o foaie matricolă cu notele și numărul de credite obținute. Universitatea „Constantin Brâncoveanu" a dezvoltat o procedură eficientă de recunoaștere academică totală și de echivalare a perioadelor de studiu petrecute în străinătate.


Oportunități de studiu și formare în străinătate în anul universitar 2017-2018:

■ burse pentru studii;

■ burse pentru stagii practice;
■ stagii de predare și de cercetare pentru cadre didactice;
■ stagii pentru formarea personalului administrativ.
UNIVERSITĂȚI PARTENE
- MOBILITĂȚI ERASMUS+ PENTRU STUDENȚI


Belgia
Plantijn Hogeschool Antwerp - www.plantijn.be
2 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel inițial)
Domeniu: Business studies and management science
 
Danemarca
International Business Academy, Kolding - www.iba.dk
6 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel inițial)
Domeniu: Business studies and management science

Estonia
Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences, Tallinn  - www.euas.eu
5 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel inițial)
Domenii: (2) Business studies and management science și (2) International Tourism and Hospitality Management

Franța
Universite de Picardie Jules Verne, Amiens - www.u-picardie.fr
7 locuri pentru 5 luni fiecare (4 nivel inițial și 3 nivel master)
Domenii: (1) Law, (1) Communication, (1) Enterprise Management, (1) Economics
Master - (1) Communication, (1) Economics și (1) Educational sciences

Institut Universitaire de Technologie d'Amiens - http://www.iut-amiens.fr
4 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel inițial)
Domenii: (2) Tehnici de comercializare, (2) Managementul întreprinderii

France Business School, Amienshttp://www.france-bs.com/
8 locuri pentru 5 luni fiecare (4 nivel inițial și 4 nivel master)
Domeniu: Business studies and management science

Ecole de Commerce Europeenne, Lyon - www.ece.inseec.com
2 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel inițial)
Domeniu: Business studies and management science

Germania
Baden-Wuerttemberg Cooperative State University - www.dhbw-mannheim.de
5 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel inițial)
Domeniu: Business studies and management science

Lituania
International School of Law and Business, Vilnius - www.islb.eu
6 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel inițial)
Domenii: (2) Business studies and management science, (2) Tourism and Hotel Administration și (2) Law

Vilniaus Kolegija, University of Applied Sciences - www.viko.lt
6 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel inițial)
Domenii: (4) Business studies and management science și (2) Economics

Mykolas Romeris University, Vilnius - www.mruni.eu
2 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel inițial), 5 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel masterat)
Domeniu: Business studies and management science

Polonia
The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education, Walbrzych - www.pwsz.com.pl
3 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel inițial)
Domeniu: Business studies and management science

SWSPiZ Academy of Management, Lodz - www.spoleczna.pl
2 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel inițial), 5 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel master)
Domeniu: Business studies and management science

Portugalia
Instituto Politecnico do Porto:
ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administracao do Porto - www.iscap.ipp.pt
ESEIG - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestao - www.eseig.ipp.pt
20 locuri pentru 5luni fiecare (nivel inițial)
Domenii: (5) Business studies and management science, (5) Accountancy and Financial Management, (5) Tourism, Catering and Hotel Management și (5) Marketing and Sales Management

Institute for Management Sciences and Tourism, Porto - www.iscet.pt
4 locuri pentru 5luni fiecare (2 nivel inițial)
Domeniu: Business studies and management science

Instituto Politecnico de Santarem 
4 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel inițial)   
Domenii: Business Studies, Management Science and Education, Teacher Training 


Slovenia
University of Primorska - www.fm-kp.si 
2 locuri pentru 5luni fiecare (2 nivel inițial)
Domeniu: Business studies and management science


Turcia
Karabuk University - www.karabuk.edu.tr
3 locuri pentru 5 luni fiecare (2 nivel inițial și 1 nivel master)
Domeniu: Business Studies and Management Science

             

UNIUNIVERSITĂȚI PARTENERE - MOBILITĂȚI ERASMUS+ PENTRU PROFESORI

Belgia
Plantijn Hogeschool Antwerp
- www.plantijn.be
1 cadru didactic pentru o perioadă de 5 zile și 5 ore minim de predare (nivel inițial)
Domeniu: Others / Business studies and management science

Danemarca
International Business Academy, Kolding - www.iba.dk
1 cadru didactic pentru o perioadă de o săptămână
Domeniu: Business studies

Estonia
Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences, Tallinn
  - www.euas.eu
2 cadre didactice pentru o perioadă de 5 zile și 5 ore minim de predare fiecare (nivel inițial)
Domenii: (1) Business studies and management science și (2) Others / Communication Studies (Intercultural Communication)

Franța

Universite de Picardie Jules Verne, Amiens - www.u-picardie.fr
2 cadre didactice pentru o perioadă de o săptămână fiecare și 1 cadru didactic pe o perioadă de 2 săptămâni și 5 ore minim de predare
Domenii: (1) Științe sociale, (1) Comunicare, (1) Gestiunea întreprinderilor

Ecole de Commerce Europeenne, Lyon - www.ece.inseec.com
1 cadru didactic pentru o perioadă de o săptămână și 8 ore de predare
Domeniu: Business studies

Germania
Baden-Wuerttemberg Cooperative State University
- www.dhbw-mannheim.de
2 cadre didactice pentru o perioadă de o săptămână și 5 ore minim de predare
Domeniu: Business studies

Lituania
International School of Law and Business, Vilnius
- www.islb.eu
2 cadre didactice pentru o perioadă de 5 zile și 5 ore minim de predare fiecare (nivel inițial)
Domenii: (1) Business studies and management science, (1) Others / Communication Studies (Intercultural Communication)

Vilnius College of Higher Education - www.viko.lt

3 cadre didactice pentru o perioadă de o săptămână și 5 ore minim de predare
Domenii: (1) Business studies and management science,  (1) Culture Management, (1) Economics

Mykolas Romeris University, Vilnius - www.mruni.eu

1 cadru didactic pentru o perioadă de o săptămână și 5 ore minim de predare
Domeniu: Business studies and management science

Polonia
The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education, Walbrzych
- www.pwsz.com.pl
1 cadru didactic pentru o perioadă de o săptămână și 5 ore minim de predare
Domeniu: Business studies and management science

SWSPiZ Academy of Management, Lodz - www.spoleczna.pl

1 cadru didactic pentru o perioadă de o săptămână și 5 ore minim de predare
Domeniu: Business studies and management science

Portugalia

Instituto Politecnico do Porto:
4 cadre didactice pentru o perioadă de 5 zile fiecare și 5 ore minim de predare (nivel inițial)
Domenii: (2) Business studies and management science, (1) Turism, catering și management hotelier, (1) Communication and Information Studies

Institute for Management Sciences and Tourism, Porto - www.iscet.pt
2 cadre didactice pentru o perioadă de o săptămână fiecare și 5 ore minim de predare
Domeniu: Business studies and management science

Slovenia

University of Primorska
- www.fm-kp.si
1 cadru didactic pentru o perioadă de o săptămână și 5 ore minim de predare
Domeniu: Business studies and management science