• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Baza materială

Baza materială a Universității Constantin Brâncoveanu include Aula Magna, campusuri universitare, amfiteatre, săli de seminarii, laboratoare şi cabinete de specialitate.

Aula Magna

Aula Magna oferă posibilitatea găzduirii unor manifestări ştiinţifice, culturale şi sociale, de tipul conferinţelor şi videoconferinţelor, prezentărilor multimedia, simpozioanelor, reuniunilor naţionale şi internaţionale, lansărilor de carte etc.

Cu o capacitate de peste 400 de locuri, Aula Magna a centrului din Piteşti este plasată pe două nivele şi dispune de dotări de excepţie: sonorizare Bose USA, climatizare full-time, sistem videoproiecţie integrat, sistem de traducere simultană. 


Aula filialei din Rm. Vâlcea are 250 de locuri, dispune de o acustică deosebită şi de aparatură de ultimă generaţie.


Centrul universitar Brăila deține o Aula modernă, cu 200 de locuri, complet echipată pentru găzduirea unor manifestări de amploare.


Datorită calităţilor constructive şi funcţionale, Aula Magna a devenit - în toate cele trei oraşe - un spaţiu solicitat de companii şi instituţii publice pentru numeroase evenimente ştiinţifice, culturale şi civice.

Campusuri universitare

Managementul de calitate şi valorificarea cu bună credinţă a resurselor financiare s-au materializat în realizarea, în premieră pe ţară în învăţământul particular, a trei sedii date în folosinţă în anul 1997, în oraşe diferite: Piteşti, Rm. Vâlcea şi Brăila. Aceste realizări reprezintă, în principal, rezultatul efortului propriu, sponsorizările deţinând doar 9-10% din investiţia totală.

CAMPUSUL DIN PITEŞTI include o clădire destinata procesului educativ și administrativ și un Master Centre, cu săli de conferinte, centre de cercetare și bibliotecă.

Corpul A din complexul universităţii a fost dat în folosinţă în noiembrie 1997, studenţii şi cadrele didactice având la dispoziţie o aulă la standarde europene, o sală polivalentă, amfiteatre şi auditorii, laboratoare şi birouri pentru conducerea Universităţii şi a facultăţilor din acest centru, precum şi pentru serviciile funcţionale.

CAMPUSUL DIN RÂMNICU VÂLCEA este format din două corpuri de clădire, primul dată în folosinţă în anul 1997, ce se distinge prin stilul arhitectonic modern, cu o notă accentuată de originalitate, sălile de curs şi de seminar, laboratoarele şi cabinetele de specialitate, Aula Magna şi birourile pentru serviciile funcţionale fiind dispuse în jurul unei curţi interioare acoperite. În anul 2009, un nou corp de clădire a întregit baza materială din campusul din Râmnicu Vâlcea. Astfel, se adaugă noi săli moderne de seminar, amfiteatre spaţioase, birouri pentru conducerea facultăţii, pentru secretariatul tehnic şi alte servicii funcţionale.

Corpul A al CAMPUSULUI DIN BRĂILA se încadrează din punct de vedere arhitectural în centrul istoric al Brăilei. Dat în folosință în anul 1997, dispune de o aulă modernă, auditorii, săli de curs, săli de seminar și laboratoare de specialitate pentru profilurile economice, pentru Jurnalism și Drept.

Corpul B este reprezentat de o clădire veche, datând din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Aceasta a fost consolidată și modernizată și găzduiește activitățile Universității Constantin Brancoveanu.

Amfiteatre, săli de seminarii, laboratoare şi cabinete de specialitate

Amfiteatrele și spațiile de predare au capacități de 100-250 de locuri, ele dispunând de sisteme de videoproiecție, astfel încât prelegerile să fie însoțite de prezentări multimedia.

Sălile de seminar au fiecare o capacitate între 28 și 35 de locuri și respectă întru-totul standardele cerute pentru derularea procesului educațional în cele mai bune condiții.

Laboratoarele de informatică permit realizarea unor activități de învățământ, cercetare și editare de lucrări la nivelul exigențelor contemporane și sunt dotate cu tehnică modernă de calcul: peste 200 de calculatoare de ultimă generație, conectate la rețea și Internet, 30 de imprimante, scannere, softuri proprii sau achiziționate.

Laboratoarele de merceologia și tehnologia produselor dispun de aparatură de măsură, analiză și control al calității produselor, inclusiv microscopie modernă, ale cărei baze de date sunt prelucrate instantaneu pe calculator.

Cabinetele de limbi străine și de corespondență comercială demonstrează o adaptare europeană deplină la cerințele învățământului universitar modern.

Bibliotecile Universității „Constantin Brâncoveanu” dispun de un număr corespunzător de volume pentru fiecare disciplină inclusă în programele de studiu ofertate şi de abonamente la principalele reviste de specialitate.

Cursurile și materialele didactice sunt procesate în propriile laboratoare de tehnoredactare. La filiala din Brăila există o minitipografie, dotată cu 2 echipamente RISO Rz 370, ghilotină, maşină de broşat, utilizată cu precădere pentru tipărirea broșurilor și a materialelor informative.