• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Politica de confidentialitate

Scopul Politicii de Confidențialitate este de a informa utilizatorul despre datele colectate, despre modul în care sunt stocate, despre cum sunt folosite, etc.

Toate informațiile și imaginile existente pe acest site sunt cu titlu informativ și sunt deținute de Universitatea Constantin Brancoveanu. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate Universitatea Constantin Brancoveanu. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea Universitatea Constantin Brancoveanu sau a afiliatilor săi. Universitatea Constantin Brancoveanu va aplică toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului oricărei persoane neautorizate.

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a Universitatea Constantin Brancoveanu, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru, de aceea Universitatea Constantin Brancoveanu nu își asumă și nu poate acceptă niciun fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web. Universitatea Constantin Brancoveanu se angajează să nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. Universitatea Constantin Brancoveanu nu va transmite niciunui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul nostru.


Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Când vizitați site-ul web al Universitatii Constantin Brancoveanu, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet, site-ul web de la care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.


Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către Universitatea Constantin Brancoveanu în scopul furnizării produselor solicitate, de analiză de marketing și administrare baza de date clienți, inclusiv pentru asistență clienți, precum și pentru a va putea informa despre noile produse și servicii ale companiei noastre. Universitatea Constantin Brancoveanu se obligă că datele personale să nu fie difuzate către terți beneficiari/utilizatori.


Informatii pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

– să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul;

– să mențineți și înnoiti, atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.

Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

– să publicăți materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice sistem sau informație;

– să publicăți materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;

– să publicăți materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;

– să publicăți o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.

În caz de nerespectare a acestor condiții, Universitatea Constantin Brancoveanu se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală. Compania își rezervă dreptul de a prelucra și utiliza informațiile menționate mai sus, în scopul informării dvs. asupra acțiunilor de marketing și ofertelor lansate de companie.


Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Conform legii, beneficiați de drepturile prevăzute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la ştergere, la restricţionare,la portabilitate, la opoziţie), precum şi despre dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.


Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a va informa anterior. “Protecția datelor cu caracter personal” constituie, în întregime, un acord încheiat cu dumneavoastră și dacă aveți îndoieli sau întrebări cu privire la politică de Cookie-uri, vă rugăm să scrieți la adresa secretariat.rector@univcb.ro. În privința utilizării site-ului nostru, Universitatea Constantin Brancoveanu își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Dacă aveți îndoieli sau întrebări cu privire la politică de Confidențialitate, vă rugăm să scrieți la adresa de email  secretariat.rector@univcb.ro.


Conținutul politicii de confidențialitate:

Conform prevederilor art.13 din Regulamentul UE nr.679/2016, Universitatea Constantin Brancoveanu, în momentul colectării datelor, furnizează următoarele informaţii:

1.Datele de contact ale operatorului - email: secretariat.rector@univcb.ro; telefon +40 248.21.26.27.

2.Scopurile prelucrării:

- Comunicare electronică în scopul căutării de informaţii şi/sau a furnizării serviciilor/produselor solicitate, precum şi transmiterea de comunicări comerciale şi de marketing, cu respectarea prevederilor art.12, alin.2 din Legea nr.506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice, a prevederilor art.6, alin.1 din Legea nr.365/2002 privind comerţul electronic şi a prevederilor OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în comerţul online;

- Prelucrarea prin mijloace automatizate a datelor cu caracter personal (nume/prenume, vârstă, adresă, email, telefon, cont bancar/număr card), precum şi transmiterea acestora pe cale electronică către destinatarii menţionaţi la pct.5, în scopul furnizării produselor solicitate;

- Pentru completarea şi transmiterea, inclusiv pe cale electronică, a facturilor fiscale şi a transmiterii declaraţiilor fiscale către ANAF, factura fiind valabilă fără semnătură şi ştampilă, conform art.319, alin.29 Cod fiscal.

3. În situaţia în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, conform art.13, alin.3 din Regulament,va furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţiile privind scopul secundar, precum şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

4.Legalitatea prelucrării: prelucrarea se bazează pe „consimţământul persoanei vizate”, „a încheierii unui antecontract/contract” şi a „realizării intereselor legitime urmărite de operator”, conform art.6, alin.1, lit. a), b) şi f) din Regulament, însă conform art.8, alin.1 din regulament, oferirea serviciilor informaţionale în mod direct unui copil, în baza consimţământului, este legală doar dacă copilul are cel puţin vârsta de 16 ani.

5.Destinatarii datelor cu caracter personal: Universitatea Constantin Brancoveanu.

6.Transferul datelor către o ţară terţă (din afara UE): operatorul nu are intenţia de a transfera datele personale într-o ţară terţă, iar în situaţia în care se impune un astfel de transfer, acesta trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.42-50 din Regulament, persoana vizată fiind informată cu privire la posibilele riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica.

7.Perioada de stocare a datelor: conform art.5, alin.1, lit.e) din Regulament, „datele colectate vor fi păstrate pentru o perioadă care să nu depăşească perioada necesară îndeplinirii scopurilor” însă termenele de păstrare sunt cele prevăzute de Legea nr.16/1996 privind arhivele naţionale, Ordinul MFP nr.2634 din 2015, precum şi în alte normative cu incidenţă în domeniu.

8.Drepturile persoanei vizate: sunt drepturile prevăzute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la ştergere, la restricţionare,la portabilitate, la opoziţie), precum şi despre dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.

9.Retragerea consimţământului: în conformitate cu prevederile art.7, alin.3 din Regulament, puteţi în orice moment să vă retrageţi consimţământul acordat, cu efect doar pe viitor, iar după revocare, profilul dvs.  nu va mai fi prelucrat şi nu veţi mai primi comunicări de marketing.

10.Prelucrarea automată a datelor: vă informăm că datele cu caracter personal furnizate vor face obiectul unei prelucrări automatizate necesară pentru realizarea scopurilor prevăzute la pct.3, şi se bazează pe consimţământul dvs. (art.22, alin.2, lit.c)

11.Necesitatea furnizării datelor: datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea „scopurilor prelucrării” prevăzute la pct.3.