• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Managementul calității

„Politica noastră referitoare la calitate se axează pe îmbunătăţirea continuă a tot ceea ce întreprindem, prin promovarea spiritului de creativitate şi responsabilizarea fiecărui salariat în realizarea misiunii sale. Priorităţile noastre sunt: beneficiarii, resursele, cercetarea ştiinţifică și comunicarea".

Prof. univ.dr. Alexandru Puiu, Rector fondator.


U.C.B. îşi propune să practice în continuare un învăţământ la standarde europene, centrat pe student, iar absolvenţii săi să fie recunoscuţi oriunde în lume ca adevăraţi profesionişti.

Politica, regulamentele şi procedurile de asigurare a calităţii creează cadrul general pentru planificarea, controlul şi îmbunătăţirea continuă a calităţii în cadrul Universităţii Constantin Brâncoveanu.


Politica şi obiectivele calităţii stabilite de U.C.B. au la bază prevederile următoarelor documente externe şi interne:

  • Legea Învâțământului Superior nr. 199/2023;
  • Metodologia şi standardele de calitate ale ARACIS;
  • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii în învăţământ;
  • O.U.G. 75/2011 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
  • Carta universitară;
  • Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică;
  • Strategia de dezvoltare a Universităţii “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.