• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

UCB: o universitate de încredere, conectată la viitor

UCB: o universitate de încredere, conectată la viitor

De mai bine de 30 de ani, ne străduim să fim mai buni cu fiecare zi. Să creștem organic într-o piață în continuă schimbare. Să formăm profesioniști și lideri autentici. Am creat în timp o structură de tip consorțial, cu cinci facultăți în municipiile Pitești, Brăila și Rm. Vâlcea. Ne-am asumat prin misiune să contribuim la dezvoltarea personală și profesională a studenților, la inserția pe piața muncii a absolvenților, la progresul cunoașterii și la dezvoltarea comunităților în care funcționăm. Am reușit să construim și să ne ridicăm.


În prezent, profilul academic al UCB este definit de următoarele coordonate:

  • Locuri fără taxă ocupate pe bază de concurs de către studenții cu performanțe educaționale remarcabile;
  • Ofertă diversificată de formare la nivel licență și masterat: programe universitare în domeniile Management, Marketing, Contabilitate și informatică de gestiune, Economia comerțului, turismului și serviciilor, Administrație publică, Drept;
  • Burse Erasmus+ pentru studii și stagii de practică în străinătate pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ;
  • Bază materială de excepție și servicii suport diversificate: structuri de sprijin pentru studenți, orar flexibil, Centru de Consiliere și Orientare în Carieră, Editura ”Indepedența Economică”, Departament de Relații internaționale & Birou Erasmus+ etc. 
  • Centre proprii de cercetare și inovare în Economie, Management, Turism, Studii Juridice și Administrative, Relații internaționale etc.
  • Prezență constantă în spațiul educațional european, prin acorduri de cooperare cu universități europene, organizare de conferințe științifice internaționale, participare la proiecte de cercetare cu finanțare națională și internațională.


Am fost și vom rămâne cu totul loiali principiilor calității, echității, transparenței, consultării, parteneriatelor. Ne-am consolidat reputația de brand educational solid și ne păstrăm angajamentul de a fi în continuare sursă de competențe, creativitate și valoare adăugată. Ne conectăm cu încredere la viitor și avem porțile deschise pentru oameni noi, idei noi și oportunități de dezvoltare.


Alege Universitatea Constantin Brâncoveanu!

Alege să fii cel mai bun!