• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Științe Economice și Administrative Brăila

Științe Economice și Administrative Brăila

Departamentul de Științe Economice și Administrative este o unitate academică funcțională, organizată la nivel de facultate, care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în domeniile: economie și științe administrative.
Departamentul organizează și coordonează activitatea de învățământ și cercetare științifică pentru programele de studii: management, contabilitate și informatică de gestiune, administrație publică.
Departamentul de Științe Economice și Administrative este compus din cadre didactice care au o bogată experiență teoretică și practică în disciplinele predate și care sunt preocupate de asigurarea unui proces de învățare centrat pe student.
Obiectivul Departamentului este desfășurarea unui proces educațional care să asigure absolvenţilor cunoștințele și competențele necesare integrării pe o piață a muncii care ridică numeroase provocări.


Atribuțiile Departamentului de Științe Economice și Administrative

 • Elaborează planul anual de cercetare al departamentului;
 • Elaborează raportul anual de cercetare al departamentului;
 • Elaborează și analizează programele analitice/fișele de disciplină aferente disciplinelor arondate;
 • Propune programul anual de editare a cursurilor;
 • Evaluează anual activitatea didactică și științifică a cadrelor didactice din department;
 • Analizează oportunitatea înființării/desființării unor programe de studii;
 • Avizează planurile de învățământ și ștatele de funcții;
 • Propune criterii și standarde pentru evaluarea periodică a personalului didactic;
 • Organizează conferințe, mese rotunde pentru dezvoltarea științifică a domeniilor arondate departamentului.


Consiliul Departamentului de Științe Economice și Administrative

 • Prof. univ. dr.  Enache Elena
 • Conf. univ. dr. Gherman Liliana - Victoria
 • Conf. univ. dr. Morozan Gigi Cristian
 • Conf. univ. dr. Simionescu Aurel Gabriel
 • Lect. univ. dr.  Negrău Gianina


Director departament - Lect. univ. dr.  Gianina Negrău

Studii: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti; Academia de Studii Economice din București;

Titluri ştiinţifice: doctor în economie, conducător ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi masterat.

Experienţă managerială în domeniul învăţământului superior: prodecan al Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila din cadrul Universității “Constantin Brâncoveanu” din Pitești.

Cercetare ştiinţifică, realizări în publicistică: domenii de interes: management, afaceri; membru în diverse proiecte de cercetare.