• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Istoric

1991: Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” a fost înfiinţată în anul 1991, primele structuri ale Universităţii fiind Facultățile de Management - Marketing în Afaceri Economice: Brăila (1991), Piteşti (1992), Rm. Vâlcea (1991). Diversificarea profilurilor de studii a fost unul din obiectivele conducerii Universităţii, primul pas important fiind făcut în anul 1999, când s-a înfiinţat Facultatea de Finanţe-Contabilitate din Piteşti, iar Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării din Piteşti a început să funcţioneze în anul 2000.

2002: Universitatea Constantin Brâncoveanu primeşte acreditarea instituţională prin Legea nr. 242 din 23 aprilie, făcând parte din primul grup de şase instituţii de învăţământ superior particulare care au beneficiat de recunoaştere. În acelaşi an, cu aprobarea MECT, se înfiinţează Departamentul de Studii de Masterat şi Postuniversitare de Perfecţionare organizat la Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice. Oferta educaţională este completată prin Cursuri de formare în domeniul psiho-pedagogic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Tot în anul 2002, specializările Management şi Marketing sunt acreditate, conform HG 410/25.04.2002 şi sunt autorizate specializarile Relaţii economice internaţionale şi Economia comerţului, turismului şi serviciilor.

2003: Universitatea Constantin Brâncoveanu organizează Cursuri postuniversitare de perfecţionare în domeniul Management. Se înfiinţează specializările Administraţie publică şi Finanţe şi Bănci.

2004: Oferta studiilor de Masterat se diversifică, prin introducerea de noi specializări: Business Management, Management în Administraţie şi Servicii Publice, Management financiar-bancar, Marketingul serviciilor.

2005: Facultatea de Comunicare, Relaţii Publice şi Jurnalism devine Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării, prin autorizarea specializărilor Drept - domeniul Ştiinţe Juridice, Relaţii internaţionale şi studii europene şi Asistenţă socială.

2006: la Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice este înfiinţată specializarea Administrarea afacerilor.

2007: Specializările Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Jurnalism primesc acreditarea instituţională, conform HG 676/28.06.2007.

2008: Primeşte acreditarea instituţională, conform HG 635/11.06.2008, specializarea Comunicare şi relaţii publice. Noi specializări de Masterat primesc acreditarea: Managementul resurselor umane, Managementul economic al unităţilor şcolare, Business-to-business marketing, la Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, şi Standarde, reglementări şi politici contabile, la Facultatea de Finanţe - Contabilitate.

2009: Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor, învăţământ de licenţă, primeşte acreditarea instituţională.

2010: Acreditarea programului de master Turism, gestiune hotelieră și politici în industria ospitalității  la Râmnicu Vâlcea.

2010: În perioada 9- 12 noiembrie, Universitatea Constantin Brâncoveanu a primit vizita ARACIS pentru procesul de evaluarea instituţională externă.

2013: Acreditarea programelor de master Management și strategii în resurse umane la Braila și Râmnicu Vâlcea.

2014: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti a  fost evaluată de către The European University Association (EUA), obţinând numeroase aprecieri din partea echipelor de evaluare şi fiind apreciata ca un exemplu de bune practici. 

2014: Acreditarea programului de master Drept privat  în cadrul Facultății de Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării.

2015: Acreditarea programului de master Management și logistică  la Pitești.

2017: Acreditarea programului de master Management și servicii publice la Brăila.

2021: Universitatea Constantin Brâncoveanu a primit vizita ARACIS pentru procesul de reevaluarea instituţională externă.

2022: Acreditarea programului de master Management în administrație și servicii publice la Râmnicu Vâlcea.

2023: Acreditarea programelor de master Managementul organizațiilor de sănătate și sociale la Braila și Râmnicu Vâlcea.