• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Reviste

Revista "Strategii Manageriale"

Revista "Strategii Manageriale" este publicată sub egida Universităţii Constantin Brâncoveanu, una dintre primele instituţii de învăţământ privat economic din România, evaluată cu calificativul "Grad de Încredere Ridicat" de către ARACIS şi ale cărei programe de studiu se află printre primele locuri în topul universităţilor din România.

Cercetarea este unul dintre obiectivele principale ale universităţii, iar publicarea şi promovarea rezultatelor acestui efort constituie un demers firesc prin care aceasta îşi aduce aportul la baza de cunoaştere naţională şi internaţională în domeniile economic, al dreptului şi al ştiintelor administrative şi ale comunicării.

În acest context a apărut în anul 2008 primul număr al revistei "Strategii Manageriale", care îşi propune să înglobeze studii, recenzii şi cercetări aplicative în directă corelaţie cu realităţile mediului economic actual.


Vezi revista online

Revista "Economia Contemporană"

Revista "Economia Contemporană" este publicată sub egida Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti şi a Facultăţii de Finanţe-Contabilitate Piteşti şi creează un spaţiu de exprimare ştiinţifică pentru cercetătorii şi practicienii interesaţi de evoluţia şi implicaţiile problemelor economice contemporane.

Revista "Economia Contemporană" stimulează analiza critică şi dezvoltarea unor noi concepte şi practici, invitând cercetătorii să publice studii empirice, dar şi articole teoretice, bazate pe sinteze şi noi interpretări asupra fenomenelor economice contemporane, cu relevanţă la nivel local, regional şi global.

Revista este publicată de patru ori pe an, sub patronajul EDITURII INDEPENDENŢA ECONOMICĂ, recunoscută de C.N.C.S.


Vezi revista online