• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Domenii, specializări și cifra de școlarizare

Nr. crt.

Facultatea

Specializarea/

Programul de studii universitare de licenţă

Acreditare (A)/

Autorizare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Cifra de şcolarizare

Documente pe care le primesc candidaţii la înscriere (cod formular) [1]

Documente pe care le primesc studenţii din anii 2, 3, 41

(cod formular)

Fişă de înscriere [2]

Contract de şcolarizare

Alte documente

Act adiţional

1

 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Juridice

 

Studii de licenţă 280

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

60

FL1

CSU

-

CASU

Management – limba română

A

IF

60

FL1

CSU

-

CASU

Management

A

IFR

60

FL1

CSU

CSFIFR

CASU

Drept

A

IF

100

FL1

CSU

-

CASU

Studii de master 225

Managementul afacerilor

A

IF

25

FM1

CSU

-

CASU

Managementul resurselor umane

A

IF

50

FM1

CSU

-

CASU

Management în administraţie şi servicii publice

A

IF

50

FM1

CSU

-

CASU

Management şi logistică

A

IF

25

FM1

CSU

-

CASU

Standarde, reglementări şi politici contabile

A

IF

25

FM1

CSU

-

CASU

Drept privat

A

IF

50

FM1

CSU

-

CASU

2

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Brăila

Studii de licenţă 90

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

30

FL2

CSU

-

CASU

Management

A

IF

30

FL2

CSU

-

CASU

Administraţie publică

A

IF

30

FL2

CSU

-

CASU

Studii de master 100

Management şi strategii în resurse umane

A

IF

25

FM2

CSU

-

CASU

Managementul serviciilor publice

A

IF

25

FM2

CSU

-

CASU

Managementul organizaţiilor de sănătate şi sociale

A

IF

25

FM2

CSU

-

CASU

Standarde, reglementări şi politici contabile

A

IF

25

FM2

CSU

-

CASU

3

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice

din Rm. Vâlcea

Studii de licenţă 210

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

30

FL3

CSU

-

CASU

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

60

FL3

CSU

-

CASU

Management

A

IF

60

FL3

CSU

-

CASU

Administraţie publică

A

IF

60

FL3

CSU

-

CASU

Studii de master 175

Turism, gestiune hotelieră şi politici în industria ospitalităţii

A

IF

25

FM3

CSU

-

CASU

Managementul afacerilor

A

IF

25

FM3

CSU

-

CASU

Management şi strategii în resurse umane

A

IF

25

FM3

CSU

-

CASU

Management în administraţie şi servicii publice

A

IF

50

FM3

CSU

-

CASU

Managementul organizaţiilor de sănătate şi sociale

A

IF

25

FM2

CSU

-

CASU

Standarde, reglementări şi politici contabile

A

IF

25

FM3

CSU

-

CASU

[1]Codurile înscrise în aceste coloane se citesc astfel: F - fişă înscriere, CS – contract de şcolarizare, A – anual (adiţional), L - studii de licenţă, M - studii de master, 1 - Centrul Universitar Piteşti, 2 - Centrul Universitar Brăila, 3 - Centrul Universitar Rm. Vîlcea