• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Mobilități Erasmus+ pentru studenți

Criterii de eligibilitate și selecție:

  • să fie student la un program de studii de licență sau master în cadrul UCB.
  • să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior sau în semestrul I (în cazul studenților din anul I licență și masterat) - minim media 7,00 (șapte).
  • să nu cumuleze mai mult de 12 luni de mobilitate per ciclul de studii superioare la care este înmatriculat (licenţă, masterat).
  • să facă dovada cunoașterii unei limbi străine (certificat / atestat / test).


Selecția studenților se realizează pe baza unor criterii de eligibilitate şi selecție clare şi transparente.

Dosar de candidatură:

  • copie carte identitate.
  • scrisoare de intenție (motivare a solicitării mobilității).
  • curriculum vitae – Format EuroPass.
  • certificat/atestat/ rezultat test de limbă străină.
  • Learning Agreement (contractul de studii / practică) semnat de student și de reprezentanții celor două instituții partenere.


Mobilitățile Erasmus+ efectuate de studenți sunt recunoscute de Universitatea Constantin Brâncoveanu. La întoarcerea din mobilitate, conducerea facultății la care este înmatriculat studentul va recunoaște integral și automat perioada de studii/plasament Erasmus+ efectuată și numărul total de credite transferabile acumulate de student pe perioada stagiului.

In cazul existenței unor examene nepromovate în cadrul mobilitătii de studiu, acestea se vor susține după întoarcerea din mobilitate, în timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul UCB.


Universități partenere - mobilități ERASMUS+ pentru studenți

Belgia

UC Leuven Limburg - www.ucll.be
2 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel iniţial)
Domeniu: Business studies and management science


Danemarca

International Business Academy, Kolding - www.iba.dk
6 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel iniţial)
Domeniu: Business studies and management science


Estonia

Estonian Entrepreneurship University of AppliedSciences, Tallinn - www.euas.eu
5 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel iniţial)
Domenii: (2) Business studies and management science şi (2) International Tourism and Hospitality Management


Franţa

Universite de Picardie Jules Verne, Amiens - www.u-picardie.fr
7 locuri pentru 5 luni fiecare (4 nivel iniţial şi 3 nivel master)
Domenii: (1) Law, (1) Communication, (1) Enterprise Management, (1) Economics
Master - (1) Communication, (1) Economics și (1) Educational sciences


Lituania

International School of Law and Business, Vilnius - www.islb.eu
6 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel iniţial)
Domenii: (2) Business studies and management science, (2) Tourism and Hotel Administration şi (2) Law


Vilniaus Kolegija, University of Applied Sciences - www.viko.lt
6 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel iniţial)
Domenii: (4) Business studies and management science şi (2) Economics

Mykolas Romeris University, Vilnius - www.mruni.eu
2 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel iniţial), 5 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel masterat)
Domeniu: Business studies and management science


Polonia

Nicolaus Copernicus UniversityTorunhttps://www.umk.pl

2 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel licență), 2 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel master)

Domeniu: Business and administration


Portugalia

Instituto Politecnico do Porto:
ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administracao do Porto - www.iscap.ipp.pt


ESEIG - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestao - www.eseig.ipp.pt
20 locuri pentru 5luni fiecare (nivel iniţial)
Domenii: (5) Business studies and management science, (5) Accountancy and Financial Management, (5) Tourism, Catering and Hotel Management şi (5) Marketing and Sales Management

Institute for Management Sciences and Tourism, Porto - www.iscet.pt
4 locuri pentru 5luni fiecare (2 nivel iniţial)
Domeniu: Business studies and management science


Instituto Politecnico de Santarem - www.ipsantarem.pt

4 locuri pentru 5 luni fiecare (nivel iniţial)

Domenii: Business Studies, Management Science and Education, Teacher Training


Turcia

Karabuk University - www.karabuk.edu.tr

3 locuri pentru 5 luni fiecare (2 nivel iniţial şi 1 nivel master)

Domeniu: Business Studies and Management Science


Grant ERASMUS+ pentru studenți

Studenții selectați pentru o mobilitate Erasmus+ beneficiază de un grant (bursă) de 540-750 euro/lună, în funcție de tipul mobilității și țara gazdă la care se poate adăuga un sprijin financiar suplimentar (top-up) de 250 euro/lună în cazul mobilităților de studii pentru studenții din medii dezavantajate.Țara gazdă

Studii

(EUR/lună)

Practică

(EUR/lună)

Grupul 1

Ţări ale Programului, cu nivel de trai ridicat

Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia

600

750

Grupul 2

Ţări ale Programului, cu nivel de trai mediu

Austria, Belgia, Germania, Franța, Italia, Grecia, Spania, Cipru, Țările de Jos, Malta, Portugalia

600

750

Grupul 3 

Ţări ale Programului, cu nivel de trai scăzut

Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Macedoniei de Nord, Turcia

540

690