• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Granturi anuale de cercetare cu participarea cadrelor didactice UCB

Lista granturilor de cercetare pentru perioada 2011 - 2022 la care au participat cadrele didactice din UCB 


Anul universitar 2021 - 2022

1. Proiectul: COST CA 18214 The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery; Finanţator: Comisia Europeană, COST; Perioada: Octombrie 2020 – aprilie 2024; Prof. Univ. dr. Ovidiu PUIU Conf. dr. Cristina Șerbănică , Poziție: Membrii.


2. Proiectul:  “SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS” (SOURDOmICS) CA18101,; Finanţatorul COST, Instituţia care derulează proiectul Spania/Portugalia ; Prof. Univ. dr. Alexandrina Sirbu c - alitatea în cadrul proiectului vice-leader Grup de lucru WG9 (Economic feasibility, environmental sustainability, and business case development and team qualification), membru/ expert.


3. Proioectul:  “Biosecurity Enhanced Through Training Evaluation and Raising Awareness” (BETTER) CA20103,; Finanţatorul COST,Instituţia care derulează proiectul Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), SpaniaProf. Dr. Alexandrina Sirbu  - calitatea în cadrul proiectului NFP, membru/ expert.


4. Proiectul:  Promoting Innovation of ferMENTed fOods (PIMENTO) CA20128; Finanţatorul European Commission –COSTInstituţia care derulează proiectul COST- INRA, FrantaProf. Dr. Alexandrina Sirbu  -calitatea în cadrul proiectului leader – subgrup de lucru , membru/ expert.


5.Proiectul“Risk based meat inspection and integrated meat safety assurance” (RIBMINS) CA18105,; Finanţatorul COST,Instituţia care derulează proiectul Serbia  ; Prof. Dr. Alexandrina Sirbu  - calitatea în cadrul proiectului membru/ expert.


6. Proiectul  Rethinking Packaging for Circular and Sustainable Food Supply Chains of the Future (CA19124/ perioada de desfășurare 2020-2024)Finanţatorul European Commission –COSTInstituţia care derulează proiectul COST- Aarhus University, Danemarca;  Prof. Dr. Alexandrina Sirbu  - calitatea în cadrul proiectului membru/ expert.


7. Proiectul:  PlatfoRm OF policy Evaluation community for improvED EU policies and Better ACKnowledgement (PROFEEDBACK) CA20112Finanţatorul European Commission –COSTInstituţia care derulează proiectul COST- HÉTFA Research Institute, Ungaria Prof. Dr. Alexandrina Sirbu   - calitatea în cadrul proiectului membru/ expert.


8. Proiectul “Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality CA18210,; Finanţatorul COST,; Instituţia care derulează proiectul Franta; Prof. Dr. Alexandrina Sirbu  - calitatea în cadrul proiectului membru/ expert.

 

Anul universitar 2020 – 2021

1. Proiectul: COST CA 18214 The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery; Finanţator: Comisia Europeană, COST; Perioada: Octombrie 2020 – aprilie 2024; Prof. Univ. dr. Ovidiu PUIU Conf. dr. Cristina Șerbănică , Poziție: Membrii.


2. Proiectul:  “SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS” (SOURDOmICS) CA18101,; Finanţatorul COST, Instituţia care derulează proiectul Spania/Portugalia ; Prof. Univ. dr. Alexandrina Sirbu c - alitatea în cadrul proiectului vice-leader Grup de lucru WG9 (Economic feasibility, environmental sustainability, and business case development and team qualification), membru/ expert.


3. Proioectul:  “Biosecurity Enhanced Through Training Evaluation and Raising Awareness” (BETTER) CA20103,; Finanţatorul COST,Instituţia care derulează proiectul Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), SpaniaProf. Dr. Alexandrina Sirbu  - calitatea în cadrul proiectului NFP, membru/ expert.


4. Proiectul:  Promoting Innovation of ferMENTed fOods (PIMENTO) CA20128; Finanţatorul European Commission –COSTInstituţia care derulează proiectul COST- INRA, FrantaProf. Dr. Alexandrina Sirbu  -calitatea în cadrul proiectului leader – subgrup de lucru , membru/ expert.


5. Proiectul“Risk based meat inspection and integrated meat safety assurance” (RIBMINS) CA18105,; Finanţatorul COST,Instituţia care derulează proiectul Serbia  ; Prof. Dr. Alexandrina Sirbu  - calitatea în cadrul proiectului membru/ expert.


6. Proiectul  Rethinking Packaging for Circular and Sustainable Food Supply Chains of the Future (CA19124/ perioada de desfășurare 2020-2024)Finanţatorul European Commission –COSTInstituţia care derulează proiectul COST- Aarhus University, Danemarca;  Prof. Dr. Alexandrina Sirbu  - calitatea în cadrul proiectului membru/ expert.


7. Proiectul:  PlatfoRm OF policy Evaluation community for improvED EU policies and Better ACKnowledgement (PROFEEDBACK) CA20112Finanţatorul European Commission –COSTInstituţia care derulează proiectul COST- HÉTFA Research Institute, Ungaria Prof. Dr. Alexandrina Sirbu   - calitatea în cadrul proiectului membru/ expert.


8. Proiectul “Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality CA18210,; Finanţatorul COST,; Instituţia care derulează proiectul Franta; Prof. Dr. Alexandrina Sirbu  - calitatea în cadrul proiectului membru/ expert.


9. Proiectul Oportunități de Formare pentru Angajați din Sud – Vest Oltenia și Sud Muntenia  - , Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU/726/6/12/136002), Axa prioritară 6: Educație și competențe - OFA – Oportunități de Formare pentru Angajați din Sud – Vest Oltenia și Sud Muntenia, conf. dr. Luță Dorina - formator (26 Aprilie 2021 -  15 Iunie 2021).


10 . Proiectul Tineri antreprenori – de la idee la oportunități, POCU/829/6/13/141131, derulat de către S.C. IPA S.A. București, conf. Dr. Panoiu Laura, Conf. Dr. Alina Voiculeț - calitatea  - formatori.


11. Proiectul : “Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021, poziția în proiect: cercetător în educațíe, perioada de implementare ianuarie 2021 – decembrie 2023; conf. dr. Vechiu Camelia – calitatea - formator.


12. Proiectul „PROMIT- PROmovarea Muncii și Integrării Tinerilor”, Cod proiect: 149900, derulat de Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio - Economică “CATALACTICA”, București; poziția în proiect – formator, perioada de implementare septembrie 2021 – septembrie 2023; conf.dr. Camelia Vechiu , lect. Dr. Gianina Negrau – calitatea - formatori.


Anul universitar 2019 - 2020

1.Proiectul ”Smart specialization in lagging-behind regions in central and Easter Europe/Specializarea inteligentă în regiunile rămase în urmă din Europa Centrală şi de Est”, PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630, PNCDI III (Denumirea programului: Programul 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare; Subprogramul 1.1 - Resurse umane; Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente). Contract number: 93/2.05.2018. Finanţator: Ministerul Cercetării şi Inovării, CNCD - UEFISCDI. Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Durata contractului: mai 2018-aprilie 2020. Valoarea grantului: 339750 lei. Director de proiect: Conf. univ. dr. Şerbănică Cristina, Ene S., Gănescu C, Talmaciu I. –membri, Dima F. Resp. financiar.


2.  European Cooperation for Statistics of Network Data Science (COSTNET).În România, reţeaua naţională este condusă de UCB (Conf. univ. dr. Cristina Şerbănică – reprezentant în Management Committee şi Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu – MC Substitute) şi ASE Bucureşti (Prof.univ.dr. Daniela Luminiţa Constantin). Din reţea fac parte 20 de cercetători de la UCB din Piteşti, ASE Bucureşti, Universitatea ”Petru Maior” din Tg. Mureş şi Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi.Ene S., Gănescu C., membri.


3. Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (resp- partener substitut UCB) (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15118) Sîrbu Alexandrina, Contract Program COST 2015 (Acțiunea COST CA15118/ acronim FoodMC/ perioada de desfășurare 2015-2020) val- cca. 400400 euro4.


4. Program COST 2019 CA18101 (acronim  SOURDOmICS/ 2019-2023) “SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS(membru/ expert Sarbu Alexandrina,val- NA

5. Program COST 2019 CA18105 (acronim  RIBMINS/ 2019-2023)“Risk based meat inspection and integrated meat safety assurance(membru/ expert  Sarbu Alexandrina val- NA

 

Anul universitar 2018 -2019

1. Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (resp- partener substitut UCB) (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15118 ) Sîrbu Alexandrina, Contract Program COST 2015 (Acțiunea COST CA15118/ acronim FoodMC/ perioada de desfășurare 2015-2020)Valoare proiect- cca. 400.400 euro.


2. Smart specialization in lagging-behind regions in central and Easter Europe/Specializarea inteligentă în regiunile rămase în urmă din Europa Centrală și de Est, PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630, PNCDI III (Denumirea programului: Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare; Subprogramul 1.1 - Resurse umane; Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente). Contract number: 93/2.05.2018. Finanţator: Ministerul Cercetării și Inovării, CNCD - UEFISCDI. Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Durata contractului: mai 2018-aprilie 2020. Valoarea grantului: 339750 lei. Director de proiect: Conf. univ. dr. Şerbănică Cristina, conf. dr. Sebastian Ene, conf. dr. Cristina Gănescu, lect. dr. Iuliana Talmaciu.

 

Anul universitar 2017 - 2018

1. Cercetare de marketing privind posibilitatea comercializării seminţelor de legume create la ICDLF VIDRA în zona judeţelor Argeş şi Dâmboviţa.Finanţatorul - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură, Com. Vidra, Ju. Ilfov.Instituţia care derulează proiectul - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură, Com. Vidra, Ju. Ilfov. 

Valoarea proiectului – 4000 RON. Calitatea în cadrul proiectului Director de proiect – Conf. univ. dr. Mihaela Asandei; Membri – Lect. univ. dr. Andreea-Daniela Gangone şi Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu. Perioada de implementare – 10.04.2017 – 15.12.2017. Calitatea UCB în cadrul proiectului – Executant.


2. Smart specialization in lagging-behind regions in central and Easter Europe/Specializarea inteligentă în regiunile rămase în urmă din Europa Centrală și de Est, PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630, PNCDI III (Denumirea programului: Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare; Subprogramul 1.1 - Resurse umane; Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente). Contract number: 93/2.05.2018. Finanţator: Ministerul Cercetării și Inovării, CNCD - UEFISCDI. Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Durata contractului: mai 2018-aprilie 2020. Valoarea grantului: 339750 lei. Director de proiect: Conf. univ. dr. Şerbănică Cristina, conf. dr. Sebastian Ene, conf. dr. Cristina Gănescu, lect. dr. Iuliana Talmaciu.


3. European Regional Policy in Action. Finanţator: Uniunea Europeană, Erasmus+. 565382-EPP-1-2015-1-RO-EPPJMO-MODULE. Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Durata contractului: 01.09.2015-31.08.2018. Valoarea contractului: 96444 lei. Coordonator modul: Conf. univ. dr. Şerbănică Cristina; Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Puiu Ovidiu, conf. dr. Sebastian Ene, conf. dr. Cristina Gănescu, Voiculeț Alina.

 

4. Functional bread: Effect of inulin-type products addition on dough rheology and bread quality, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2017-18004 SÎRBU ALEXANDRINA Director (din partea UCB); finanţatorul – UEFISCDI.

 

5. Model inovativ de planificare teritorială a reţelei de localităţi policentrice şi echilibrate în contextul specializărilor inteligente a oraşelor din România (ROCITYNET), contract nr. 29/26.01.2017, proiect de cercetare derulat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN-INCERC Bucureşti în colaborare cu S.C. Electrovâlcea S.R.L.,calitatea în cadrul echipei: responsabil de proiect din partea S.C. Electrovâlcea S.R.L., Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare ; Sorin Manole  - membru(val. totala 750.300 lei, din care 583.800 lei finanțare UEFISCDI).

 

6.Dispozitiv inovativ de protecţie a reţelei de energie electrică faţă de consumatorii electronici cu factor de putere redus(IEDPFC), contract nr. 60/2014, proiect de cercetare derulat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în colaborare cu Institutul Naţional  de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE – CA Bucureşti, S.C. Electrovâlcea S.R.L. şi BKD Electronic S.A.,calitatea în cadrul echipei: membru din partea S.C. Electrovâlcea S.R.L., 4-Parteneriate in domeniile prioritare, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PN II-PT-PCCA-2013-4), 2014-2017; Sorin Manole  - membru(1.250.000 lei finanțare UEFISCDI).


7.Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (resp- partener substitut UCB) (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15118 ) Sîrbu Alexandrina, Contract Program COST 2015 (Acțiunea COST CA15118/ acronim FoodMC/ perioada de desfășurare 2015-2020)Valoare proiect- cca. 400.400 euro.


Anul universitar 2016 - 2017

1. Model inovativ de planificare teritorială a reţelei de localităţi policentrice şi echilibrate în contextul specializărilor inteligente a oraşelor din România (ROCITYNET), contract nr. 29/26.01.2017, proiect de cercetare derulat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN-INCERC Bucureşti în colaborare cu S.C. Electrovâlcea S.R.L.,calitatea în cadrul echipei: responsabil de proiect din partea S.C. Electrovâlcea S.R.L., Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare ; Sorin Manole  - membru (val. totala 750.300 lei, din care 583.800 lei finanțare UEFISCDI).

 

2. Dispozitiv inovativ de protecţie a reţelei de energie electrică faţă de consumatorii electronici cu factor de putere redus(IEDPFC), contract nr. 60/2014, proiect de cercetare derulat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în colaborare cu Institutul Naţional  de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE – CA Bucureşti, S.C. Electrovâlcea S.R.L. şi BKD Electronic S.A.,calitatea în cadrul echipei: membru din partea S.C. Electrovâlcea S.R.L., 4-Parteneriate in domeniile prioritare, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PN II-PT-PCCA-2013-4), 2014-2017; Sorin Manole  - membru (1.250.000 lei finanțare UEFISCDI).


3.Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (resp-partener substitut UCB) (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15118) Sîrbu Alexandrina, Contract Program COST 2015 (Acțiunea COST CA15118/ acronim FoodMC/ perioada de desfășurare 2015-2020) Valoare proiect- cca. 400400 euro.


4.European Regional Policy in Action Finanţator: Uniunea Europeană, Erasmus+. 565382-EPP-1-2015-1-RO-EPPJMO-MODULE. Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Durata contractului: 01.09.2015-31.08.2018. Valoarea contractului: 96444 lei. Coordonator modul: Conf. univ. dr. Şerbănică Cristina; Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Puiu Ovidiu,Ene Sebastian, Gănescu Cristina,Voiculeț Alina membri.


5.Development of the administrative capacity of Romanian Ministery for Research and Innovation to implement the actions established by the National Strategy for Research, Technological Development and Innovation 2014 – 2020. ;Perioada: Oct. 2016 – Martie 2019

Conf. univ. dr. Cristina Şerbănică:-  expert raportare ecosistem de inovare ; Contract no. 735/30.09.2016.

 

Anul universitar 2015 - 2016

1. European Regional Policy in Action Finanţator: Uniunea Europeană, Erasmus+. 565382-EPP-1-2015-1-RO-EPPJMO-MODULE. Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Durata contractului: 01.09.2015-31.08.2018. Valoarea contractului: 96444 lei. Coordonator modul: Conf. univ. dr. Şerbănică Cristina; Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Puiu Ovidiu,Ene Sebastian, Gănescu Cristina,Voiculeț Alina,  membri


2. Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (resp- partener substitut UCB) (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15118) Sîrbu Alexandrina, Contract Program COST 2015 (Acțiunea COST CA15118/ acronim FoodMC/ perioada de desfășurare 2015-2020) Valoare proiect cca. 400400 euro.


3. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations Contract CE (acronim ESCO / perioada de desfăşurare 2013-2016):  Sirbu Alexandrina (expert- membru în grupul de lucru SREF-ESCO Manufacturing of food, beverages and tobacco) (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=en).


4Innovative biofortified bakery products through valorification of brewing by-products // Produse inovative biofortifiate de panificatie obtinute prin valorificarea subproduselor din industria berii  (derulat cu sprijinul MEN, CCCDI –UEFISCDI) Contract Program Inovare Eureka 2013 (contract nr. 331E/2013 / acronim BrewSePan/ perioada de desfăşurare 2013-2016): Sîrbu Alexandrina (director de proiect) (http://www.edr-ingredients.com/project.html) (val. totala 743902 euro, din care 2.256.570 lei / 511.028 euro pt. Romania).


Anul universitar 2014 - 2015

1. Dispozitiv inovativ de protecţie a reţelei de energie electrică faţă de consumatorii electronici cu factor de putere redus (IEDPFC), Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului contract nr. 60/2014, proiect de cercetare derulat deUNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA în colaborare cuINSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE - CA BUCURESTI,S.C. ELECTROVÂLCEA S.R.L. si BKD ELECTRONIC S.A.Manole Sorin - calitatea în cadrul echipei: membru din partea S.C. Electrovâlcea S.R.L., 4-Parteneriate in domeniile prioritare, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PN II-PT-PCCA-2013-4)Valoare proiect : 1.250.000 lei.


2. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations Contract CE (acronim ESCO / perioada de desfăşurare 2013-2016):  Sirbu Alexandrina (expert - membru în grupul de lucru SREF-ESCO Manufacturing of food, beverages and tobacco) (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=en).


3. Innovative biofortified bakery products through valorification of brewing by-products // Produse inovative biofortifiate de panificatie obtinute prin valorificarea subproduselor din industria berii  (derulat cu sprijinul MEN, CCCDI –UEFISCDI) Contract Program Inovare Eureka 2013 (contract nr. 331E/2013 / acronim BrewSePan/ perioada de desfăşurare 2013-2016): Sîrbu Alexandrina (director de proiect) (http://www.edr-ingredients.com/project.html) (val. totala 743902 euro, din care 2.256.570 lei /  511.028 euro pt. Romania).

 

Anul universitar 2013 - 2014

1. Elaborarea Strategiei Nationale in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii pentru perioada 2014-202 coordonat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI, finantat de Ministerul Educatiei Nationale. Proiectul este implementat impreuna cu un consortiu format din 11 parteneri si 141 parteneri asociati, reprezentand organizatii de cercetare, institute de invatamant superior si companii cu activitate de cercetare. Iordache Emilia - Expert consultant in proiectul.  (Pentru mai multe informatii puteti accesa site-ul proiectului la adresa:  http://www.cdi2020.ro.) Valoare totală proiect : 3500000 lei.


2. Innovative biofortified bakery products through valorification of brewing by-products // Produse inovative biofortifiate de panificatie obtinute prin valorificarea subproduselor din industria berii  (derulat cu sprijinul MEN, CCCDI –UEFISCDI) Contract Program Inovare Eureka 2013 (contract nr. 331E/2013 / acronim BrewSePan / perioada de desfăşurare 2013-2016): Sîrbu Alexandrina (director de proiect) (http://www.edr-ingredients.com/project.html ) (val. totala 743902 euro, din care 2.256.570 lei/  511.028euro pt. Romania).


semnatura 

Realizat,

Prorector, conf. dr. Sebastian  Ene