• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Componența echipei CCOC

Date de contact:

Psiholog - psihoterapeut Maria - Elena Gheordunescu - psihologmg@yahoo.com

Psiholog - consilier psihologic Laura Moraru - lauramariamoraru@gmail.com


Scopul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră

În 2002 s-a constituit în cadrul Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești, Centrul de Consiliere şi Orientarere în Carieră, structură care are ca scop îndrumarea și susținerea studenților și absolvenților pentru o inserţie profesională adecvată pe piaţa muncii, asigurarea serviciilor de informare, consiliere și orientare pentru dezvoltarea academică si profesională a studenților.


Obiectivele Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră sunt:

  • Îndrumarea studenţilor în alegerea traseului de studiu optim în cadrul domeniilor de studii sau în cadrul ciclurilor de studii universitare şi de inserţia lor profesională adecvată pe piaţa muncii.
  • Orientarea şi consilierea studenţilorîn vederea integrării optime a acestora pe piaţa forţei de muncă.
  • Realizarea unor servicii de consultanţă pentru studenţi în vederea reducerii abandonului şcolar, la nivelul Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești, atingerii succesului academic şi orientarea pe piaţa muncii;
  • Promovarea centrului prin organizarea unor acţiuni de colaborare cu cadrele didactice ale universităţii, studenții, absolvenții, diverse centre din ţară sau străinătate, instituţii publice etc. (workshop-uri, sesiuni de informare, tărguri de job-uri, săptămăna porţilor deschise în carieră etc.).
  • Facilitarea interacţiunii studenţilor, absolvenţilor cu elevii din învăţământul preuniversitar în vederea alegerii traseului educaţional care le va permite calificarea în domeniile de pregătire din cadrul UCB, cu agenţii economici;
  • Consiliere cu privire la managementul carierei în contextul schimbărilor legislative şi a dinamicii permanente a pieţei muncii.  


Activitatea CCOC vizează două categorii de beneficiari: pe de o parte ofertanţii de forţă de muncă, specialiştii pregătiţi de universitate în concordanţă cu cerinţele actuale ale pieţei, iar pe de altă parte agenţii economici, potenţialii angajatori, solicitanţi de forţă de muncă bine pregătită şi cu un profil profesional potrivit necesităţilor firmelor.


Serviciile puse la dispoziţia studenţilor şi absolvenţilor sunt:

- informare cu privire la piaţa forţei de muncă, la oportunitățile de dezvoltare profesională și ofertele de locuri de muncă existente în orice moment, precum şi tendinţele de dezvoltare ale tuturor firmelor din comunitate.

- sesiuni de consiliere în carieră și consultanță psihologică.

- consiliere pentru alegerea studiilor de licență și/sau de master

- consultanță pentru realizarea unei autoevaluări reale şi obiective a abilităţilor şi limitelor personale, precum şi dobândirea de cunoştinţe în modalităţi de căutare, solicitare, ocupare şi păstrare a unui loc de muncă.

- organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup, pe probleme de planificare și managementul carierei, gestionarea problemelor de adaptare emoțională și educațională.

- organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice in diferite domenii aplicative ale psihologiei şi consilierii, stagii de practică

- organizarea unei baza de date ce conţine profilurile profesionale ale persoanelor consiliate și oferirea de recomandări necesare încadrării pe piața muncii.