• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Studii universitare de licenţă

Criteriul de selecţie a candidaţilor

Promovarea examenului de bacalaureat şi media la acest examen, în limita locurilor disponibile. Media de la examenul de bacalaureat nu poate fi mai mică de 6 (șase).


Perioada pentru înscrieri:

1 iulie - 30 septembrie.


Programe de studiu:

Management (A)

Pregăteşte specialişti în domeniile: >> Conducerii întreprinderilor; >> Antreprenoriatului; >> Iniţierii şi dezvoltării afacerilor; >> Industriei şi serviciilor; >> Responsabilităţii sociale; >> Economiei sociale.
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă; 3 ani - cu frecvenţă redusă.


Contabilitate şi informatică de gestiune (A)

Pregăteşte specialişti în domeniile: >> Contabilităţii pentru societăţile comerciale; >> Contabilităţii instituţiilor publice; >> Contabilităţii bancare; >> Contabilităţii şi fiscalităţii; >> Auditului intern; >> Informaticii de gestiune; >> Analizei şi evaluării firmei.
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă.


Economia comerţului, turismului şi serviciilor (A)

Pregăteşte specialişti în domeniile: >> Turismului şi gestiunii hoteliere; >> Amenajării turistice şi comerciale; >> Turismului rural; >> Alimentaţiei publice; >> Merchandising-ului şi logisticii comerciale; >> Tehnologiilor comerciale; >> Sectorului terţiar şi economiei imateriale (serviciilor); >> Gestiunii întreprinderilor mici şi mijlocii; >> Burselor de mărfuri.
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă.


Drept (A)

Pregăteşte specialişti pentru: >> Magistratură: judecători şi procurori; >> Avocatură; >> Notariate publice; >> Consiliere juridică; >> Oficiile juridice din administraţie; >> Compartimentele juridice ale firmelor.
Durata studiilor: 4 ani - cu frecvenţă.


Administraţie publică (A)

Pregăteşte specialişti în domeniile: >> Administraţiei publice centrale (ministere, Guvern, Parlament); >> Administraţiei publice locale (primării, prefecturi, consilii judeţene); >> Politicilor publice; >> Achiziţiilor publice; >> Urbanismului şi dezvoltării teritoriului; >> Transporturilor publice.
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă.

*A = acreditat


Documentația de admitere

  • cererea de înscriere,
  • diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă din care să rezulte susţinerea şi promovarea bacalaureatului (pentru absolvenţii anului 2023, valabilă până la începutul anului universitar) şi în care să se menţioneze media generală de la bacalaureat, 
  • foaia matricolă însoţitoare a diplomei în original, 
  • certificat de naştere (copie certificată pentru conformitate), 
  • certificat de căsătorie (copie certificată pentru conformitate), 
  • adeverinţă medicală, 
  • 2 (două) fotografii format ¾, 
  • buletin/carte de identitate (copie), 
  • un dosar plic.