• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Studii universitare de master

Criteriul de selecţie a candidaţilor

Promovarea examenului de licenţă şi media la acest examen, în limita locurilor disponibile. Media de la examenul de licenţă nu poate fi mai mică de 6 (șase).


Perioada pentru înscrieri:

1 iulie - 30 septembrie.


Programe de studiu:

În domeniul MANAGEMENT, 2 ani, cu frecvenţă.

Managementul afacerilor (A), dezvoltă competenţe în sfera:

 • Studiilor şi analizelor comparative în management
 • Strategiilor în managementul performanţei
 • Tehnicilor contemporane de afaceri economice
 • Managementului prin costuri
 • Proiectării şi simulării afacerilor economice

Durata studiilor: 2 ani, cu frecvență.


Managementul resurselor umane (A) / Management și strategii în resuse umane (A), dezvoltă competenţe în sfera:

 • Gestiunii resurselor umane
 • Strategiilor şi politicilor în domeniul resurselor umane
 • Managementului carierei profesionale
 • Asigurărilor sociale şiprotecţiei muncii
 • Sistemelor de salarizare şi stimulare a angajaţilor
 • Analizei şi evaluării potenţialului uman
 • Psihologiei în domeniul resurselor umane
 • Dreptului muncii

Durata studiilor: 2 ani, cu frecvență.


Management în administraţie şi servicii publice (A) / Managementul serviciilor publice (A), dezvoltă competenţe în sfera:

 • Managementului public
 • Deontologiei funcţionarului public
 • Managementului proiectelor cu finanţare externă
 • Gestiunea şifinanţareainstituţiilor publice
 • Politicilor publice contemporane
 • Dreptului şi contenciosului administrativ
 • Urbanismului şi amenajării teritoriului

Durata studiilor: 2 ani, cu frecvență.


Management şi logistică (A)dezvoltă competenţe în sfera:

 • Managementului canalelor de distribuţieşi strategii de distribuţie
 • Managementului lanţului logistic
 • Strategiilor de marketing în logistică
 • Marketingului operaţionalşirelaţional
 • Managementului relaţiilor cu clienţii
 • Modelelor comparate de logistică
 • Legislaţiei în domeniul logisticii
 • Sistemelor de transport interne şi internaţionale

Durata studiilor: 2 ani, cu frecvență.


Managementul organizaţiilor de sănătate şi sociale (A), dezvoltă competenţe în sfera:

 • Asigurărilor sociale şi de sănătate
 • Managementului organizaţiilor sanitare şi sociale
 • Managementului strategic în organizaţiile sanitare şi sociale
 • Resurselor umane din organizaţiile sanitare şi sociale
 • Politicilor de sănătate şi sociale din Uniunea Europeană:
 • Implementării proiectelor cu finanţare externă în sănătate şi serviciile sociale
 • Antreprenoriatului în sănătate şi domeniul social
 • Managementului calităţii în organizaţiile sanitare şi sociale

Durata studiilor: 2 ani, cu frecvență.


În domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR, 2 ani, cu frecvenţă.

Turism, gestiune hotelieră şi politici în industria ospitalităţii (A), dezvoltă competenţe în sfera:

 • Tehnicilor moderne de operare în turism şi a serviciilor din industria ospitalităţii;
 • Producţia şi comercializarea voiajelor turistice;
 • În evaluarea comportamentului şi psihologiei consumatorului de turism; 
 • Economia loisirului, animaţiei în turism şi organizării turismului de evenimente;
 • Agroturism, ecoturism şi turism egumenic;
 • Gestiunea hotelieră şi utilizarea instrumentelor de decizie;
 • Gestiunea serviciilor de restuaraţieşi tehnologii culinare;
 • Politici în turismul internaţional şi operarea lanţurilor de hoteluri şi restaurante

Durata studiilor: 2 ani, cu frecvență.


În domeniul CONTABILITATE, 2 ani, cu frecvenţă.

Standarde, reglementări şi politici contabile (A), dezvoltă competenţe în sfera:

 • Standardelor internaţionale de contabilitate
 • Politicilor şi strategiilor contabile
 • Standardelor de contabilitate pentru sectorul public şi instituţiile de credit
 • Controlului şi guvernanţei corporative
 • Analizei financiare și evaluării întreprinderii
 • Auditului financiar
 • Teoriei contabile

Durata studiilor: 2 ani, cu frecvență.


  

În domeniul DREPT, 1 an, cu frecvenţă.

Drept privat (A).

Durata studiilor: 1 an, cu frecvență.

Dezvoltă competențe în domeniile:

 • Fundamentele actului juridic civil
 • Donații și succesiuni
 • Contracte civile translative de drepturi
 • Contracte și conflicte de muncă
 • Dobândirea, publicitatea și apărarea dreptului de proprietate
 • Regimuri matrimoniale
 • Executarea silită
 • Sistemul probator în procesul civil
 • Procesul civil internațional


NOTĂ:  

*A = acreditat