• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Conferința "Înălțându-ne Conștiința", invitat special Prof. Dr. Constantin Necula

Conferința "Înălțându-ne Conștiința", invitat special Prof. Dr.  Constantin Necula

La invitația cadrelor didactice și a studenților Universității ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Facultatea de Management  Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea, suntem onorați de participarea PC Pr. Prof. Dr.  Constantin Necula la Conferința cu tema ” Înălțându-ne Conștiința”- sub semnul universalităţii, sacrului şi al demnității Omului - identitatea cea adevărată a fiinţei umane profunde.

În Săptămâna Mare, marți 19 martie 2024, am fost martorii unui emoții pure, autentice și generoase, transmise de PC Pr. Prof. Dr. Constantin Necula în cadrul Conferinței cu tema: „Înălțându-ne Conștiința” – sub semnul universalităţii, sacrului şi al demnității Omului – identitatea cea adevărată a fiinţei umane profunde.


Am participat la un exercițiu de admirație profund creștin, plin de umanitate și înțelepciune prin care PC Pr. Prof. Dr. Constantin Necula a  “lăsat” o sumă de adevăruri veşnice, îngăduindu-şi și îngăduindu-ne o mai limpede formulare a lor și o mai sistematică ordonare, adevăruri transmise cu mult har și bucurie: “Se poate trăi cu demnitate”, “Conștiința nu trebuie să fie impecabilă, ci trebuie să fie vie”, “Cea mai mare virtute este iertarea prin iubire” sau “Dumnezeu poate să înlocuiască pe oricine.”

Comunitatea Brâncovenească și urbea Vâlcii a vibrat odată cu domnia-sa.


Va mulțumim și sperăm să vă mai avem aproape!

Doamne ajută!