• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Evenimente științifice studențești

29 mai 2023

În data de 22 mai 2023 ora 13,30 la sediul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat WORKSHOP-ul cu tema ”Amenințări actuale și viitoare ale inteligenței artificiale (AI) și modalități de combatere a acestora în spațiul cybernetic”.

Organizatorii evenimentului Conf. univ.dr. Carmen Răduț, Lect.univ.dr. Iuliana Cebuc și Student Alexandru Iordache mulțumesc invitaților BIANCA-MARIA ENĂCHESCU, Comisar șef de Politie, Şef Birou Prevenire şi Analiză a Criminalităţii și PRISĂCARU ADINA MARIETA, avocat Baroul Vâlcea pentru informațiile prezentate privind cadrul legislative de sancționare al infracțiunilor cibernetice și modalitățile de protecție împotriva acestor atacuri precum și pentru dezbaterile susținute toate având un conținut clar și la obiect, înțelegând că componenta Cyber are și va avea o implicație majoră asupra întregului ecosistem socio-economic. Studenții participanți au fost foarte interesați de informațiile oferite care au reliefat faptul ca exista breșe în sistemul electronic – online ca urmare a tehnologiei informației ce a transformat profund mediul de afaceri global: lucrul în echipă, stocarea datelor în cloud, inteligența artificială (AI - Artificial Intelligence), Internetul lucrurilor (IoT - Internet of Things) astfel încât riscul cibernetic a trecut la un nivel superior, dincolo de „clasicele” breșe de securitate și scurgeri de date sensibile, ajungând la scheme sofisticate care pot perturba întregul system, pagubele fiind foarte mari.

25 ianuarie 2022

Pentru a marcat importanța Zilei de 24 ianuarie- Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza, studenții s-au întâlnit cu domnul conf.dr. Remus Grigorescu-Manager la Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea, care a prezentat câteva consideraţii privind reforma în administraţia publică în timpul domniei lui Cuza.Având în vedere faptul că Universitatea „Constantin Brâncoveanu” are facultăţi în Piteşti, Brăila şi Râmnicu Vâlcea ne-am propus să vizităm online oraşele în care funcționăm. Astăzi, am început cu Brăila, pentru că, pe 20 ianuarie 2022 aceasta a sărbătorit 654 de ani de la atestarea documentară. Astfel, cu ajutorul doamnei Hristian Camelia, șef al Departamentului de relații publice la Muzeul Brăilei "Carol I", am cunoscut Brăila de altădată- model de convieţuire multietnică. Mulțumim tuturor participanților și așteptăm cu interes următoarea întâlnire. Studenților, mult succes în sesiune!

23 aprilie 2021

Studenții din anii II și III de la programul de studii de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Facultății Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila au participat la dezbaterea „Provocările profesiei contabile în era digitală". Invitatul evenimentului a fost dl. Gheorghe Stroe, Președinte al Filialei Braila a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Dl. Președinte a realizat o incursiune interesantă în istoria C.E.C.C.A.R., după care a evidențiat rolul important al acestei instituții în dezvoltarea profesiei contabile. Dezbaterile s-au axat, în principal, pe provocările cu care se confruntă profesioniștii contabili în contextul apariției unor noi modele de business dar și sub impactul unui mediu de reglementare extrem de volatil.

14 aprilie 2021

Studenții anului I masterat, programul de studii: Managementul serviciilor publice au participat la seminarul dezbatere: "Provocări manageriale în organizațiile publice" organizat de Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila în colaborare cu Centrul de Cercetări Economice și Sociale Brăila. Invitatul Marian Dragomir, primar al Municipiului Brăila, le-a vorbit studenților despre diferențele existente între managementul unei organizații publice și a uneia private, efectele pandemiei asupra economiei locale, asumarea deciziilor manageriale și limitările legislative. De asemenea, participanții au fost provocați să îndeplinească o serie de roluri manageriale și prin participarea la câteva exerciții decizionale.

Studenții anului I masterat, programul de studii: Managementul serviciilor publice au participat la seminarul dezbatere: "Provocări manageriale în organizațiile publice" organizat de Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila în colaborare cu Centrul de Cercetări Economice și Sociale Brăila. Invitatul Marian Dragomir, primar al Municipiului Brăila, le-a vorbit studenților despre diferențele existente între managementul unei organizații publice și a uneia private, efectele pandemiei asupra economiei locale, asumarea deciziilor manageriale și limitările legislative. De asemenea, participanții au fost provocați să îndeplinească o serie de roluri manageriale și prin participarea la câteva exerciții decizionale.

2 aprilie 2021

Studenții Universității Constantin Brâncoveanu au avut oportunitatea de a dezbate subiecte privind istoria pieței de capital românești, ce înseamnă să investești, care sunt factorii care pot influența decizia de a investi, variantele investiționale oferite de piața de capital alături de Florin Pasat.

Trainer si speaker, inițiator al proiectului "Atrage abundența în viața ta", Florin Pasat a împărtășit studenților din experiența investițională pe piața de capital oferindu-le exemple utile care pot fi de folos în decizia de a alege varianta investițională potrivită.

30 martie 2021

Prin intermediul mediului online, studenții anului II ai Facultății de Management și Marketing în Afaceri Economice Brăila au parcurs o lecție de istorie a Băncii Naționale a României, ghid fiindu-le doamna Laura Țupea, Directorul Agenției Brăila a acestei prestigioase instituții bancare. Astfel, studenții au aflat informații utile și interesante despre momentul creării B.N.R., evoluția sa de peste 140 de ani și rolul important deținut de aceasta în monitorizarea sistemului bancar.

De asemenea, studenții au urmărit și un film pus la dispoziție de Imprimeria Statului, în care era prezentat procesul de batere a monedelor și tipărire a bancnotelor.

6 noiembrie 2020 

Studenți din cadrul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice din Pitești au reprezentat Universitatea Constantin Brâncoveanu la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice a Cercurilor Studenţeşti cu titlul „Performanţă şi competitivitate în societatea cunoaşterii", care s-a desfășurat online în data de 29 octombrie 2020.

La evenimentul științific organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte au participat studenți și masteranzi de la specializările economice ale universităților din România și Republica Moldova.

Felicitări studenților la masterat ai UCB care au obținut următoarele premii:

- Lucrarea cu titlul „Prezent şi perspective pentru dezvoltarea durabila a zonei montane a României" realizată de studenții la masterat VIŞINESCU Ionel, BORZEA Ana Maria, MATEI OPREA Ionela și coordonată de conf. univ. dr. Mihaela Asandei a obținut Premiul I la Secțiunea Economie și dezvoltare durabilă.

- Lucrarea „Motivele de cumpărare a smartphone-urior de către studenţi", autor MILCĂ Bogdan Petrişor, coordonat de conf. univ. dr. Mihaela Asandei a obținut Premiul Special acordat la Secțiunea Marketing.

4 februarie 2020 

În cadrul Proiectului „Brăila - 652 de ani de atestare documentară", Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila a organizat evenimentul „Revoluția română, prin ochii adolescenților". Elevii au participat cu entuziasm la cele două secțiuni, teoretică și prezentare proiecte.