• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Programe de studii

Programe de studii

Programe de studii Facultatea de Finanțe și Contabilitate Pitești


Studii de licenţă

Contabilitate şi informatică de gestiune

CONTABILITATE  ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE (Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă)

Pregăteşte specialişti în domeniile:

 • Contabilităţii pentru societăţile comerciale;
 • Contabilităţii instituţiilor publice;
 • Contabilităţii bancare;
 • Contabilităţii şi fiscalităţii;
 • Auditului intern;
 • Informaticii de gestiune;
 • Analizei şi evaluării firmei.


Ocupatii (COR)

Absolvenţii acestei specializări pot deveni: experţi contabili, cenzori, consilieri, inspectori econo­mici, specialişti în audit şi management contabil, în sisteme informatice de gestiune, referenţi de specialitate financiar-contabilitate etc.


Studii de master

Standarde, reglementări şi politici contabile

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Standardelor internaţionale de contabilitate.
 • Politicilor şi strategiilor contabile.
 • Standardelor de contabilitate pentru sectorul public şi instituţiile de  credit.
 • Controlului şi guvernanţei corporative.
 • Auditului financiar.
 • Teoriei contabile.