• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Programe de studii

Programe de studii

Programe de studii Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice Brăila


Studii de licenţă

Management

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă.

Pregăteşte specialişti în domeniile:

 • Conducerii întreprinderilor;
 • Antreprenoriatului;
 • Iniţierii şi dezvoltării afacerilor;
 • Industriei şi serviciilor;
 • Responsabilităţii sociale;
 • Economiei sociale.


Ocupatii (COR)

Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii acestei specializări pot deveni: consilieri / experţi / inspectori / referenţi / economişti în management, directori generali, directori executivi şi asimilaţi ai unor societăţi comerciale / regii autonome, conducători îndomeniul administrative, specialişti în organizarea şi conducerea producţiei, a negocierilor de afaceri, elaborarea rapoartelor şi planurilor de afaceri etc.


Administraţie publică

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă.

Pregăteşte specialişti în domeniile:

 • Administraţiei publice locale și centrale (ministere, Guvern, Parlament);
 • Administraţiei publice locale (primării, prefecturi, consilii judeţene);
 • Politicilor publice;
 • Achiziţiilor publice;
 • Urbanismului şi dezvoltării teritoriului;
 • Transporturilor publice.


Ocupatii (COR)

Absolvenţii acestei specializări pot deveni: funcţionari publici în structurile administraţiei publice centrale şi locale, consilieri, experţi, inspectori, referenţi, consultanţi de specialitate în administraţia publică, agenţi de dezvoltare, şefi de servicii şi birouri în instituţii publice, consilieri în structurile subordonate instituțiilor centrale ale statului.


Contabilitate şi informatică de gestiune

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă.

Pregăteşte specialişti în domeniile:

 • Contabilităţii pentru societăţile comerciale;
 • Contabilităţii instituţiilor publice;
 • Contabilităţii bancare;
 • Contabilităţii şi fiscalităţii;
 • Auditului intern;
 • Informaticii de gestiune;
 • Analizei şi evaluării firmei.Ocupatii (COR)

Absolvenţii acestei specializări pot deveni: experţi contabili, cenzori, consilieri, inspectori econo­mici, specialişti în audit şi management contabil, în sisteme informatice de gestiune, referenţi de specialitate financiar-contabilitate etc.


Studii de master

Standarde, reglementări şi politici contabile

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Standardelor internaţionale de contabilitate.
 • Politicilor şi strategiilor contabile.
 • Standardelor de contabilitate pentru sectorul public şi instituţiile de  credit.
 • Controlului şi guvernanţei corporative.
 • Auditului financiar.
 • Teoriei contabile.


Management și strategii în resurse umane

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Gestiunii resurselor umane.
 • Strategiilor şi politicilor în domeniul resurselor umane.
 • Managementului carierei profesionale.
 • Asigurărilor sociale şi securității muncii.
 • Sistemelor de salarizare şi stimulare a angajaţilor.
 • Analizei şi evaluării potenţialului uman.
 • Psihologiei în domeniul resurselor umane.
 • Dreptului muncii.


Managementul serviciilor publice

Dezvoltă competenţe în domeniile:

 • Managementului public.
 • Deontologiei funcţionarului public.
 • Managementului proiectelor cu finanţare externă.
 • Gestiunii şi finanţării instituţiilor publice.
 • Politicilor publice contemporane.
 • Dreptului şi contenciosului administrativ.
 • Urbanismului şi amenajării teritoriului.


Managementul organizatiilor de sanatate si sociale

Această specializare îşi propune formarea unor profesionişti în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate, capabili să asigure eficient managementul acestor servicii, în următoarele domenii:

 • Servicii publice de asistenţă socială;
 • Servicii de asistenţă socială oferite de ONG-uri, fundaţii, alte organizaţii private;
 • Sistemul public de asistenţă medicală;
 • Sistemul privat de asistenţă medicală.
 • Alte instituţii socio-medicale.