• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Dialog Studenţesc Brâncovenesc

Dialog Studenţesc Brâncovenesc

Dialog Studenţesc Brâncovenesc - un săptămânal de informare, produs exclusiv al Campus Commuications, realizat de şi pentru studenţi. Dialogul studenţesc brâncovenesc:

- a monitorizat şi pus în valoare toate evenimentele didactice, ştiinţifice şi culturale desfășurate în cadrul Universităţii;

- a reprezentat o veritabilă rampă de lansare pentru studenții jurnalişti, care, publicând articole de analiză şi comentarii, interviuri cu diverse personalităţi ale comunităţii universitare, reportaje, sondaje de opinie şi eseuri se racordează la viața comunității academice.